Aanleg van een warmtenet in een Amsterdamse straat

Amsterdam aardgasvrij

De omschakeling naar een duurzame energie vergt ook dat we afscheid van gas nemen. De komende jaren gaat Amsterdam een voortrekkersrol spelen in deze shift.
Lees meer
Luchtfoto van Amsterdam vanaf het IJ

Amsterdam Circulair

We willen in deze stad voor iedereen een goed leven garanderen binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Een stad waarin de welvaart en het welzijn van...
Lees meer
Persoon met een demonstratiebord met de tekst "Black Lives Matter"

Amsterdam gelijkwaardig

We moeten discriminatie en institutioneel racisme bestrijden om ongelijkheid in de stad aan te pakken.
Lees meer
Amsterdam_Canal_Tour.jpg
Toerisme

Amsterdam in balans

Iedereen weet het: Amsterdam is de afgelopen jaren duurder en drukker geworden. Om de balans in de stad te bewaren nemen we meer grip op de vercommercialisering...

Lees meer
Armoede

Armoedebestrijding

Het aanpakken van armoede is een van de belangrijkste opgaves voor onze stad. Elk kind dat in armoede opgroeit is er één teveel.

Lees meer
Belastingen

Belastingen

GroenLinks wil eerlijke en groene belastingen. De meeste belastingen liggen bij de nationale overheid, maar ook als gemeente kunnen we dingen doen.

Lees meer
betaalbaar wonen - moderne flat Amsterdam.jpg
Wonen

Betaalbaar wonen

Ondanks beperkingen vanuit het kabinet kiezen we in Amsterdam voor betaalbare woningen. We gaan voor meer sociale en middeldure huur, inclusief hoge eisen op...

Lees meer
Bijstand

Bijstand

GroenLinks kiest voor een waardige, leefbare en repressievrije bijstand.

Lees meer
Autovrije straat met fietsers en gras
Auto

Binnenstad autovrij

De binnenstad wordt autovrij. Met een geleidelijke overgang en een aantal uitzonderingen maken we een stadscentrum voor fietsers en voetgangers. Vervolgens...
Lees meer
Een lege coffeeshop
Gelijkwaardigheid

Coffeeshops

GroenLinks is voor het legaliseren van softdrugs en voor gemeentelijke wietteelt. Het huidige beleid stimuleert alleen misdaad.
Lees meer
Mensen op straat in Amsterdam

Dak- en thuislozen

Iedereen verdient eten op tafel en een dak boven het hoofd ongeacht de omstandigheden.
Lees meer
Identiteitsapp op mobiel

Digitalisering

Op steeds meer gebieden in ons leven spelen digitale technologieën een belangrijke rol. Ook Amsterdam ontwikkelt zich steeds meer tot een digitale stad. Dit...

Lees meer