We willen dat Amsterdam een stad is waarin iedereen dezelfde kansen heeft op het gebied van wonen, onderwijs en werk. Ongeacht achtergrond, gender, geaardheid, politieke en geloofsovertuiging of afkomst. In onze stad is geen plek voor racisme, uitsluiting, seksisme, etnisch profileren en discriminatie. Amsterdammers moeten zich veilig voelen zichzelf te zijn. LHBTIQ+-haat, antisemitisme, seksisme en moslimhaat tolereren wij niet. In Amsterdam mag niemand zich schamen voor wie die is, en hoeft niemand bang te zijn om wie die is. Wie op straat gezet wordt om zijn seksualiteit, bespuugd wordt om haar hoofddoek, betast wordt vanwege een kort rokje of de deur gewezen wordt om zijn huidskleur zal ons altijd aan diens zijde vinden.

We bestrijden racisme en discriminatie op alle terreinen.

Alle Amsterdammers zijn ons evenveel waard. Die waardigheid willen wij beschermen. GroenLinks heeft daarom een voorstel gedaan voor een stadspas voor álle Amsterdammers, inclusief voor mensen zonder papieren. Een pas die symbool staat voor het burgerschap van Amsterdam, en die toegang biedt tot allerlei voorzieningen voor Amsterdammers. In steden als Barcelona en New York bestaan al vergelijkbare initiatieven. Voor mensen zonder papieren biedt deze pas een alternatieve vorm van identificatie, zodat zij hier veilig over straat kunnen en toegang kunnen krijgen tot medische voorzieningen.

Gendergelijkheid

Seksueel geweld, ongelijke verdeling van zorg en werk, en ongelijkheid op de arbeidsmarkt belemmeren vrouwen in Amsterdam in hun keuzevrijheid en gelijkwaardigheid. GroenLinks pleit voor oplossingen om onder andere de economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken, veiligheid te bevorderen en de loonkloof te bestrijden. Zo investeren we ook in emancipatie van mannen en jongens, want ook zij hebben er baat bij als traditionele rollenpatronen worden doorbroken. 

Protest

Om de gelijkheid tussen verschillende genders te vergroten moeten we ook inzicht hebben in hoe overheidsgeld wordt besteed en welke groepen daar baat bij hebben. GroenLinks maakt zich daar sterk voor. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de infrastructuur, de gezondheidszorg of de sportfaciliteiten in de stad. In Nieuw-West zijn samen met het vrouwennetwerk in het stadsdeel concrete stappen gezet om de positie van meisjes en vrouwen te versterken. Zo zijn er meer tijdelijke woonruimtes bij onveiligheid, worden vrouwenorganisaties versterkt en is er samen met de burgemeester een pilot voor kwetsbare meiden opgezet waarbij een groepsaanpak wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen in meidenproblematiek en adequate hulp te bieden.

De positie van sekswerkers 

We zetten ons in de discussie over de Wallen niet alleen in op betere leefbaarheid voor bewoners, maar ook voor een sterkere positie voor sekswerkers. We pleiten voor meer vergunde werkplekken voor sekswerkers in de stad, niet alleen plekken in de raamprostitutie maar bijvoorbeeld ook in een prostitutiehotel, zodat zij veilig hun werk kunnen doen.

Standpunten

Demonstranten van Black Lives Matter
Gelijkwaardigheid

Antiracisme en discriminatie

GroenLinks bestrijdt anti-zwart racisme, antisemitisme, moslimhaat, geweld tegen LHBTIQ+-personen en andere vormen van racisme en discriminatie te vuur en te...

Lees meer
LHBTIQ+ koppels omhelzen elkaar met een regenboogvlag op de achtergrond
Gelijkwaardigheid

LHBTIQ+

In Amsterdam heb je altijd het recht om te houden van wie je houdt en te zijn wie je bent. Daarom moet de gemeente vierkant achter de rechten van LHBTIQ+'ers...

Lees meer
Aanwezigen op de Keti Koti Herdenking in het Oosterpark
Gelijkwaardigheid

Koloniaal en slavernijverleden

De gevolgen van slavernij zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. We moeten ons gedeelde slavernijverleden onder ogen zien, om hedendaagse ongelijkheid tegen...

Lees meer
Kinderen zitten in een klaslokaal samen te werken.
Onderwijs

Gelijkheid in het onderwijs

Er is de afgelopen jaren veel gepraat over kansengelijkheid in het onderwijs. Maar om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, is meer nodig dan het bieden...

Lees meer
Gesloten ramen van sekswerks
Gelijkwaardigheid

Sekswerk

Sekswerkers zijn gewenst en worden als volwaardige ondernemers behandeld in het economische beleid van de gemeente. Dit houdt in dat zij veilig moeten kunnen...

Lees meer
Een lege coffeeshop
Gelijkwaardigheid

Coffeeshops

GroenLinks is voor het legaliseren van softdrugs en voor gemeentelijke wietteelt. Het huidige beleid stimuleert alleen misdaad.

Lees meer
Gelijkwaardigheid

Ongedocumenteerden

Geen mens is illegaal. GroenLinks staat voor een menselijke en rechtvaardige behandeling en opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam.

Lees meer
Vier kinderen lopen elkaar omhelzend, weg van de camera, over een zandweg
Gelijkwaardigheid

Vluchtelingen

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld, voor vervolging, voor honger of armoede, zijn welkom in Amsterdam.

Lees meer