We willen dat Amsterdam een stad is waarin iedereen dezelfde kansen heeft op het gebied van wonen, onderwijs en werk. Ongeacht achtergrond, gender, geaardheid, politieke en geloofsovertuiging of afkomst. In onze stad is geen plek voor racisme, uitsluiting, seksisme, etnisch profileren en discriminatie. Amsterdammers moeten zich veilig voelen zichzelf te zijn. LHBTIQ+-haat, antisemitisme, seksisme en moslimhaat tolereren wij niet. In Amsterdam mag niemand zich schamen voor wie hij of zij is en hoeft niemand bang te zijn om wie hij of zij is. Wie op straat gezet wordt om zijn seksualiteit, bespuugd wordt om haar hoofddoek, betast wordt vanwege een kort rokje of de deur gewezen wordt om zijn huidskleur zal ons altijd aan zijn of haar zijde vinden.

We bestrijden racisme en discriminatie op alle terreinen

Alle Amsterdammers zijn ons evenveel waard. Die waardigheid willen wij beschermen. GroenLinks heeft daarom een voorstel gedaan voor een stadspas voor álle Amsterdammers, inclusief voor mensen zonder papieren. Een pas die symbool staat voor het burgerschap van Amsterdam, en die toegang biedt tot allerlei voorzieningen voor Amsterdammers. In steden als Barcelona en New York bestaan al vergelijkbare initiatieven. Voor mensen zonder papieren biedt deze pas een alternatieve vorm van identificatie, zodat zij hier veilig over straat kunnen en toegang kunnen krijgen tot medische voorzieningen.

Gendergelijkheid

Seksueel geweld, ongelijke verdeling van zorg en werk, en ongelijkheid op de arbeidsmarkt belemmeren vrouwen in Amsterdam in hun keuzevrijheid en gelijkwaardigheid. GroenLinks pleit voor oplossingen om onder andere de economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken, veiligheid te bevorderen en de loonkloof te bestrijden. Zo we ook investeren in emancipatie van mannen en jongens, want ook zij hebben er baat bij als traditionele rollenpatronen worden doorbroken. 

Protest

Om de gelijkheid tussen verschillende genders te vergroten moeten we ook inzicht hebben in hoe overheidsgeld wordt besteed en welke groepen daar baat bij hebben. GroenLinks maakt zich daar sterk voor. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de infrastructuur, de gezondheidszorg of de sportfaciliteiten in de stad. In Nieuw-West zijn samen met het vrouwennetwerk in het stadsdeel concrete stappen gezet om de positie van meisjes en vrouwen te versterken. Zo zijn er meer tijdelijke woonruimtes bij onveiligheid, worden vrouwenorganisaties versterkt en is er samen met de burgemeester een pilot voor kwetsbare meiden opgezet waarbij een groepsaanpak wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen in meidenproblematiek en adequate hulp te bieden.

De positie van sekswerkers 

We zetten ons in de discussie over de Wallen niet alleen in op betere leefbaarheid voor bewoners, maar ook voor een sterkere positie voor sekswerkers. We pleiten voor meer vergunde werkplekken voor sekswerkers in de stad, niet alleen plekken in de raamprostitutie maar bijvoorbeeld ook in een prostitutiehotel, zodat zij veilig hun werk kunnen doen.