Wat hebben we gedaan?

  • We hebben met succes een motie ingediend om het programma tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld dat vorig jaar door de gemeente is gestart aan te vullen met extra aandacht voor online shaming en haat.

Wat willen we nu doen?

  • We ontwikkelen een Amsterdamse aanpak tegen discriminatie, seksueel geweld, exposing en shaming in de fysieke en online wereld. We besteden specifiek aandacht aan de impact van exposen en shamen van jonge vrouwen en LHBTIQ+ personen uit gemeenschappen waar seksualiteit een taboe is. De aanpak richt zich op het beschermen van slachtoffers, de aanpak van daders en de preventie van daderschap.
  • Om je veilig te voelen, moet je kunnen zijn wie je bent. GroenLinks bestrijdt anit-zwart racisme, antisemitisme, moslimhaat, geweld tegen LHBTIQ+ personen en andere vormen van racisme en discriminatie te vuur en te zwaard. We besteden nadrukkelijk aandacht aan de impact van exposing en shaming. Slachtoffers van hate crimes, discriminatie en online shaming en -geweld hebben veilige plekken nodig waar zij terecht kunnen. 

Amsterdam heeft al sinds begin 2020 een plan tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld. Toch gaat dat nog teveel over fysiek seksueel geweld en moet er meer aandacht komen voor de praktijk van online shamen en exposen. Daarom begint het voor ons bij het stellen van een norm: dat we dit als gemeente Amsterdam niet acceptabel vinden.

Om je veilig te voelen, moet je kunnen zijn wie je bent. GroenLinks bestrijdt anti-zwart racisme, antisemitisme, moslimhaat, geweld tegen LHBTIQ+-personen en andere vormen van racisme en discriminatie te vuur en te zwaard. We besteden nadrukkelijk aandacht aan de impact van exposing en shaming, in het bijzonder als het gaat om jonge vrouwen en LHBTIQ+- personen uit gemeenschappen waarin seksualiteit taboe is. Slachtoffers van stalking, huiselijk- en seksueel geweld hebben veilige plekken nodig waar zij terecht kunnen. Om hun verhaal kwijt te kunnen, om melding of aangifte te doen en hulp en opvang te krijgen. Dat geldt ook voor slachtoffers van hate crimes, discriminatie en online shaming en -geweld.