Wat hebben we al gedaan?

 • In Bos en Lommer is de eerste vrouwenrechtswinkel geopend in Amsterdam waar vrouwen terecht kunnen voor juridisch advies.
 • We doen genderscans op gemeentebeleid, om te kijken of dat beleid voldoende is afgestemd op de behoeften en belangen van verschillende genders.
 • Amsterdam zet zich in tegen straatintimidatie, seksueel geweld en online shaming, vaak specifiek gericht tegen vrouwen, meisjes, en mensen uit de LHBTIQ+- gemeenschap het slachtoffer van worden.

Wat willen we nu doen?

 • Het stedelijke beleid voor LHBTIQ+, vrouwenemancipatie, diversiteit, antidiscriminatie en gedeelde geschiedenis worden nader uitgewerkt met een verhoogde ambitie. Bij de uitwerking wordt een brede vertegenwoordiging van de betreffende groepen betrokken.
 • Cultuursensitiviteit, gendersensitiviteit, sensitiviteit ten aanzien van mensen met een beperking en LHBTIQ+-sensitiviteit worden kwalitatieve beoordelingscriteria in de aanbestedingen en subsidieverstrekkingen die de gemeente doet in het sociaal domein (onder meer op het terrein van participatiebeleid, armoedebestrijding en (jeugd)hulp), en de kunst- en cultuursector
 • De vrouwenrechtswinkel Amsterdam in West krijgt ook in andere stadsdelen locaties om de toegankelijkheid te vergroten.

De laatste jaren stijgt het aantal incidenten van verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen: online shaming, exposing, seksuele intimidatie op de werkvloer, straatintimidatie en seksueel geweld. Vrouwen zijn vaker dan mannen economisch afhankelijk en werken vaker parttime waardoor ze minder verdienen. Nog steeds krijgen vrouwen te maken met zwangerschapsdiscriminatie, waardoor je bijvoorbeeld een baan misloopt of je tijdelijke contract wordt niet verlengd. 

Kortom: er is wat betreft gelijkwaardigheid nog genoeg om actie voor te voeren. Amsterdam heeft een naam hoog te houden als het gaat om tolerantie, gelijkwaardigheid en inclusie. Wij willen een vrije stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt en niemand te maken krijgt met discriminatie en stigmatisering. Gelukkig is de strijd voor gelijkwaardigheid door verschillende groepen duidelijk zichtbaar en voelbaar in onze stad. Hun boodschap wordt gehoord en gedeeld door een steeds groter wordende groep Amsterdammers. Zwarte Piet is racisme, #MeToo, Black Lives Matter, de LHBTIQ+- beweging, de Women’s March: wij staan pal achter deze en andere sociale bewegingen die strijden voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. We horen, delen én versterken hun boodschap. Omdat het tijd is om historische ongelijkheid, onderdrukking en uitsluiting te erkennen, te beëindigen en rekenschap te geven van de pijn die hierdoor wordt veroorzaakt. Omdat het is tijd om recht te zetten waar onrecht is aangedaan.

FEMINISME IS NOG HARD NODIG IN ONZE SAMENLEVING

 • 36% van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Als je in een onveilige thuissituatie zit maakt dat het extra moeilijk zijn om te vertrekken.
 • Vrouwen verdienen nog altijd tussen de 7-14% minder dan mannen
 • De politiek is nog altijd overwegend (wit) mannelijk
 • 40.000 vrouwen in Nederland hebben jaarlijks te maken met zwangerschapsdiscriminatie.
 • Vrouwen hebben een grotere kans op hartinfarct dan mannen, doordat het ziektebeeld bij vrouwen minder onderzocht is.
 • Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in topfuncties. Nederland heeft vergeleken met andere Europese landen de minste hoeveelheid vrouwelijke managers, namelijk maar 27%.
 • Elk jaar blijven er 350 zedenzaken, waaronder ernstige verkrachtingszaken, bij de politie op de plank liggen
 • Vrouwen komen vaker in de bijstand terecht en leven, vooral als ze alleenstaande ouder zijn, ook vaker in armoede.
 • Vrouwen werken veel vaker part time dan mannen, namelijk 74% tegenover 27%.

Aan deze problemen liggen de verbogen, traditionele genderstereotypes die nog altijd sterk aanwezig zijn in onze samenleving ten grondslag. Daarom is het belangrijk dat we deze patriarchale normen - de ideeën over hoe mannen en vrouwen - zich zouden moeten gedragen, in onze samenleving steeds weer blijven uitdagen.

Zolang we als samenleving verwachten dat de vrouw de huishoudelijke taken op zich neemt. Zolang we er van uit gaan dat de vrouw minder gaat werken om voor de kinderen te zorgen. Zolang het kabinet nog altijd voor meer dan 50% uit mannen bestaat, en de Tweede Kamer zelfs voor meer dan 60%. Zolang er nog nooit een minister met een migratieachtergrond is geweest. Zolang mensen met een Arabisch-klinkende achternaam nog altijd minder snel een baan krijgen dan mensen met een Nederlands-klinkende achternaam en een strafblad. Zolang al die dingen normaal zijn, waardoor er geen ruimte is voor meer stemmen, bereiken we nooit échte gelijkwaardigheid.

De politiek moet de toon zetten. En Amsterdam moet voorop lopen. Wij moeten keuzes durven maken die voor iedereen gelijke kansen creëren. Wij moeten kiezen voor een stad dat insluit in plaats van uitsluit. Kiezen voor opstaan tegen seksisme en discriminatie. Kiezen voor een samenleving waarin je jezelf kunt zijn.