Ruimte in de stad

Met 17 miljoen toeristen, 850.000 inwoners en 350.000 forenzen wordt het steeds drukker in de stad. Wij kiezen voor ruimte voor de voetganger, fietser en openbaar vervoer om al die mensen comfortabel, snel en schoon naar hun bestemming te krijgen.

Amsterdam overschrijdt de normen voor luchtkwaliteit flink door al het gemotoriseerd verkeer. Zo worden Amsterdammers gemiddeld minder oud dan mensen elders in Nederland door luchtvervuiling. Tegelijk hebben voetgangers en fietsers te weinig ruimte. 70 procent van de openbare ruimte wordt ingenomen door auto’s. Dat moet anders. We gaan het ruimte eerlijker verdelen en onze lucht verschonen.

Amsterdam autovrij
Wie kiest voor voetgangers en fietsers, moet de plaats ergens vandaan halen. De binnenstad wordt autovrij. Dit autovrij gebied wordt geleidelijk uitgebreid naar de omliggende wijken. Er komt een goede regeling voor mensen die niet mobiel zijn. We heffen 10.000 parkeerplekken op.

Openbaar Vervoer
Het Amsterdams openbaar vervoer moet groen, snel en betaalbaar zijn. In 2022 zijn alle bussen en pontjes uitstootvrij. We maken OV-hubs aan het centrum van de stad die het overstappen van auto naar OV makkelijk maken. We beginnen met een nachtmetro en de planning rond een Oost-West metrolijn.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en groen Amsterdam.

Doe mee