Wat hebben we al gedaan?

  • We investeerden extra in het mbo, samen met de mbo-instellingen. Vakmensen vormen immers de basis van onze samenleving. De gemeente ondersteunt projecten die bijdragen aan goed middelbaar beroepsonderwijs, aansluiting bij de arbeidsmarkt en een succesvolle schoolloopbaan voor elke jongere.
  • Dankzij GroenLinks is er een duurzaam banenplan. Investeringen in de energietransitie leiden tot meer én beter werk voor Amsterdammers, ook voor Amsterdammers met een MBO-diploma. 

Wat willen we nu doen?

  • We bieden als gemeente zelf meer stageplekken aan en stimuleren organisaties die voor of met de gemeente werken nadrukkelijk om hetzelfde te doen
  • Amsterdam blijft investeren in omscholingstrajecten en er komen opleidingsvouchers voor mensen die minimaal een mbo-diploma willen halen, in het bijzonder voor opleidingen uit de ‘krapte sectoren’.
  • In de MBO-Agenda wordt ingezet op toekomstbestendige opleidingen en extra ondersteuning bij uitval of begeleiding naar werk voor mbo-studenten.

Ongeveer een derde van de studietijd van een MBO-student bestaat uit stage lopen. Maar soms is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met name studenten op niveau 1 en 2 hebben veel moeite met het vinden van een stage. Veel werkgevers blijken de voorkeur te geven aan HBO- in plaats van MBO-studenten. GroenLinks pleit daarom voor een aanpak waarin stages die voor MBO-studenten bedoeld zijn, ook echt door MBO-studenten ingevuld worden. Is er eenmaal een stage gevonden, dan laat de begeleiding vaak te wensen over. Docenten hebben naast hun vele andere taken weinig tijd om studenten bij de stageplek te begeleiden. GroenLinks ziet verschillende oplossingen: per instelling kunnen meer middelen (en dus tijd) speciaal gereserveerd worden voor stagebegeleiding. Een uitbreiding van de staf met een speciale stagebegeleider behoort ook tot de mogelijkheden.

Discriminatie bij stages speelt ook een grote rol bij het vinden, of juist niet vinden, van een stageplek. Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond worden sneller en makkelijker afgewezen, waardoor het scoren van een stage in zo'n schaars vakgebied substantieel moeilijker wordt. En als ze toch een stage in handen krijgen, zijn er veel studenten die worden gediscrimineerd op de werkplek, waardoor het een onveilige omgeving is om er te werken. Dit moet veranderen.

Samen moeten we werken aan het uitbreiden van het stageaanbod voor MBO-studenten. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven en voorop lopen. Discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden we te vuur en te zwaard.