WERKNEMERS BESCHERMEN

Flitsbezorging is het zoveelste voorbeeld van een digitaal platform met een verdienmodel gebaseerd op het uitknijpen van zijn werknemers. Een verdienmodel bovendien dat prikkels bevat die ervoor zorgen dat bezorgers zich zo snel mogelijk door de stad te bewegen – dat kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg. Met een algoritme als werkgever zijn bezorgers overgegeven aan het lot van de app; met beperkte mogelijkheden tot gesprek of beroep op arbeidsrechten. Verhalen van bezorgers laten zien hoe werknemers kampen met fysieke klachten en stress vanwege de mentale druk. En hoewel deze bedrijven nu nog redelijke contracten aanbieden, weten we uit voorbeelden als Uber dat het op den duur de werknemers zijn waarop bezuinigd zal worden om nog meer winst te maken. Daarom willen we deze werknemers beter kunnen beschermen.

GEEN NIEUW DARKSTORES ZONDER REGULERING

Het is misschien fijn om boodschappen thuisbezorgd te krijgen, maar deze dark stores hebben een groot effect op de al schaarse publieke ruimte in Amsterdam. Helemaal wanneer deze in woonwijken staan en het straatbeeld domineren. Er is hier een constante in- en uitstroom van bezorgers en leveranciers, waardoor de stoep wordt geblokkeerd en er sprake is van geluidsoverlast. Dat de dark stores tot middernacht of zelfs daarna actief zijn, helpt hier niet bij.

Deze dark stores zitten ook lokale ondernemers in de weg: een bloemist en een dark store kunnen immers niet tegelijkertijd in hetzelfde pand zitten. Ook verdwijnen hierdoor avondwinkels straks uit het straatbeeld omdat er alleen nog online wordt besteld. Het is daarnaast oneerlijk dat deze bedrijven zich overal kunnen vestigen, door een gebrek aan regels. Terwijl er voor andere ondernemers allerlei logische regels gelden. Daarom willen we de locaties van bestaande en eventuele nieuwe darkstores kunnen reguleren via het bestemmingsplan. Tot die tijd hebben we een stop een nieuwe dark stores ingevoerd.

INGRIJPEN NU HET KAN

Bij Airbnb was de politiek te laat was met ingrijpen. De gevolgen: een ernstig verstoorde huizenmarkt en groeiende ongelijkheid tussen zij die de luxe hebben hoge prijzen te vragen voor een nachtje Amsterdam en zij die die mogelijkheid niet hebben. Voor je het weet is het te laat en wordt flitsbezorging het zoveelste voorbeeld van een tech startup gefinancierd door durfkapitaal dat negatieve effecten afwentelt op bezorgers, de openbare ruimte en de verkeersveiligheid.