GroenLinks wil een inclusieve en rechtvaardige stad, waar iedereen de vrijheid voelt om zichzelf te zijn. Waar geen plek is voor uitsluiting, racisme of discriminatie, intimidatie of geweld. Helaas is die uitsluiting nog altijd een realiteit waar veel Joodse Amsterdammers mee te maken hebben. Gevoelens van onveiligheid in Amsterdam groeien, en de ongelijkheid verdwijnt niet vanzelf. Sterker nog, tegenover de terechte, steeds luider wordende roep om gelijkwaardigheid staat maatschappelijke verruwing, polarisatie en stigmatisering. Het aantal antisemitische incidenten is de laatste jaren zorgwekkend toegenomen. Dat is onacceptabel. Wij accepteren geen enkele vorm van discriminatie of uitsluiting. We kunnen en willen niet achteruit. We moeten actief racisme en discriminatie bestrijden, te vuur en te zwaard.

Daarom treden we op en spreken we ons uit tegen racisme en discriminatie. We ondersteunen emanciperende krachten en bevorderen de dialoog tussen bewegingen. We sluiten ons aan bij die bewegingen die hiertegen strijden en willen die versterken en verbinden. Samen werken we aan een rechtvaardige inclusieve stad. We bestrijden arbeidsmarktdiscriminatie, zorgen dat de ambtelijke organisatie een afspiegeling is van de stad, gaan onderadvisering in het onderwijs tegen en zetten ons in voor gendergelijkheid. Daarnaast pleiten we voor een gemeentebreed onderzoek naar institutioneel racisme en werken we niet samen met bedrijven die discrimineren. Ook gaan we verder met de campagne tegen online discriminatie. 

Landelijk regelen we dat er op scholen meer aandacht komt voor de Holocaust, hedendaags antisemitisme en de Joodse geschiedenis en cultuur. We maken ons sterk voor een Europese aanpak tegen antisemitisme, onder andere om antisemitische complottheorieën te bestrijden en discriminatie en terreur tegen Joden en Joodse organisaties aan te pakken.

Zo werken we toe naar een vrije stad waar plek is voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn. Waar geen plek is voor uitsluiting, racisme of discriminatie, intimidatie of geweld. Een inclusieve stad waar de belofte om jezelf te kunnen zijn in vervulling komt.