Kunst en cultuur houden niet op als de klok twaalf slaat. In de nacht vind je de culturele voorlopers, nieuwe kunstvormen en subculturen die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit Amsterdam. Die nadruk op experiment en vernieuwing maakt de nachtcultuur zo waardevol. Bovendien doet de nacht het beter als het gaat om inclusiviteit: representatie, brede podia, en safe spaces kenmerken een groot deel van het aanbod van de nachtcultuur.

De nachtsector staat onder druk

Met de groei van de stad wordt de beschikbare ruimte voor nachtcultuur schaarser. Daar komt nog bij dat de sector veel heeft geleden onder de coronacrisis. Clubs hebben net als de rest van de culturele sector hun deuren moeten sluiten, en ze lijken nauwelijks op de radar als het gaat om noodsteun. Onze wethouder Touria Meliani dringt er bij het Rijk op aan dat de nachtsector beter wordt gesteund. Samen met andere wethouders vroeg ze aandacht voor de benarde situatie van de nachtsector.

Amsterdam 's nachts

Nachtvisie

Als stad willen we nachtcultuur op waarde schatten. Daarom is de nachtsector voor het eerst expliciet genoemd in het Kunstenplan. Het stadsbestuur is bezig met de ontwikkeling van een Nachtvisie. Er wordt verkend wat er nodig is om het nachtleven van Amsterdam te beschermen en verrijken. Er liggen plannen voor een nachtmetro, aansluitend bij de Agenda Autoluw van de gemeente. Het aantal 24-uursvergunningen is uitgebreid van 10 naar 15 locaties. In het Broedplaatsenbeleid 2019-2024 wordt nu al waar mogelijk een koppeling gemaakt met nachtcultuurinitiatieven, en we leggen op meer vlakken de verbinding tussen dag- en nachtcultuur. Het is van groot belang dat de sector meer perspectief en steun wordt geboden, anders vrezen we een onherstelbaar verlies van de nachtcultuur.