Amsterdam huist zo’n 60 broedplaatsen. In die broedplaatsen wonen en werken veel startende kunstenaars en creatieven, en zijn daarmee essentieel voor vernieuwing en experiment in de Amsterdamse kunstwereld.

De gevolgen van de coronacrisis voor de broedplaatsen zijn enorm. Zij hebben veelal te maken gekregen met een plotselinge terugval in inkomen. Het college van burgemeester en wethouders gaat Amsterdamse broedplaatsen die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt, financieel ondersteunen.

“ Broedplaatsen bieden ruimte aan makers en kunstenaars en behoren tot het creatieve kapitaal van deze stad. ”
Touria Meliani Wethouder (Kunst en Cultuur)

De noodmaatregel heeft als doel om broedplaatsen en daarmee de kunstenaars te ondersteunen. De extra steun komt terecht bij de broedplaatsen die het het hardst nodig hebben. Het college heeft hiervoor een half miljoen euro gereserveerd.

Ruimte voor Vrije Plekken

De gemeente Amsterdam gaat meer ruimte maken voor vrije plekken waar Amsterdammers kunnen experimenteren met cultuur en niet-commerciële initiatieven. Hiermee geeft het uitvoering aan de inzet in het coalitieakkoord om rafelranden en tegencultuur te beschermen en maatschappelijke initiatieven van Amsterdammers te faciliteren.

“ Amsterdam is uniek vanwege haar lange traditie van tegencultuur aan de rafelranden van de stad. Op deze plekken ontstaat spontaan kunst, kunnen mensen zichzelf zijn en wordt cultuur gezamenlijk beleefd, zonder onnodige bemoeienis van buitenaf. ”
Touria Meliani Wethouder (Kunst en Cultuur)