Nieuws

Word jij onze nieuwe lijsttrekker?

GroenLinks is een open democratische partij die alle leden de gelegenheid geeft om zich te kandideren voor de belangrijke positie van lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Dit doen we door het houden van een lijsttrekkersreferendum. De leden van GroenLinks Amsterdam beslissen in een stemming wie de lijsttrekker wordt.

Lees verder

GroenLinks wil het informeel onderwijs versterken

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en SP hebben een initiatiefvoorstel Informeel Onderwijs ingediend. Met dit voorstel willen de partijen informeel onderwijs en leerondersteuning inzetten om de leerprestaties van kinderen en jongeren in Amsterdam te verbeteren. Informeel onderwijs en leerondersteuning kunnen bijdragen aan het bieden van maatwerk.   

Lees verder

Geen VOG betekent niet automatisch een 'nee' op een toekomst in Amsterdam

Geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen krijgen? Dan kun je in de meeste gevallen fluiten naar een baan, stage en soms zelfs geen opleiding meer volgen. In principe logisch: een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) beschermt zo de samenleving tegen criminele veelplegers. Maar te vaak staan jongeren door een stommiteit in het verleden en de VOG-eis jarenlang buitenspel. Een voorstel van GroenLinks, D66 en PvdA om jongeren een eerlijke kans te geven en de VOG-eis bij bepaalde banen in te perken wordt nu door Amsterdam uitgevoerd.

Lees verder

Coalitie zet lokale democratie bij het grofvuil

De gemeenteraad van Amsterdam besprak op woensdag 15 februari het voorstel van het gemeentebestuur van VVD, D66 en SP om het bestuurlijk stelsel grondig te herzien. De GroenLinks-fractie is, samen met de voltallige oppositie, mordicus tegen het voorstel van de coalitie. Omdat het voorstel volgens GroenLinks de lokale democratie afbreekt, elke vorm van tegenmacht doet verdwijnen, de participatieve democratie niet wordt versterkt, het tot centralisering en eenheidsworst leidt en - minstens zo belangrijk - nauwelijks op draagvlak in de gemeenteraad kan rekenen. En tot slot, niet met Amsterdammers is besproken.

Het debat en de bijdrage van fractievoorzitter Rutger Groot Wassink is hier terug te kijken.

Lees verder

Stadscurator voor Amsterdamse straatkunst

Van wie is de kunst in de openbare ruimte en wie beschermt deze? Vandaag stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met het voorstel van GroenLinks om een stadscurator in te stellen die daarover gaat. Deze curator moet straatkunst beschermen, in kaart brengen en op zoek naar nieuwe manieren waarop bewoners worden betrokken bij de totstandkoming en het onderhoud van (nieuwe) kunstwerken. “Het beschermen van kunst in de openbare ruimte is onze plicht. Want juist deze kunst - door de jaren heen - zegt veel over ons. Over wie wij zijn: als stad en als mensen”, aldus Lene Grooten, initiatiefnemer van het voorstel.

Lees verder

‘Erfpachtvoorstel slecht voor álle Amsterdammers’

Het gemeentebestuur van D66, VVD en SP lanceerde onlangs het tweede deel van haar plannen met betrekking tot erfpacht. GroenLinks Amsterdam ziet niets in de voorstellen. Het plan bevoordeelt de écht superrijke huizenbezitter en beleggers, lost het grootste knelpunt voor de huidige 'gewone' erfpachter (de canonverhoging na einde tijdvak) niet op en is uiteindelijk slecht voor de stad en voor alle Amsterdammers.

Lees verder

Pagina's