Wat hebben we al gedaan?

  • We hebben actie ondernomen om racisme en discriminatie in de sport tegen te gaan
  • Op voorstel van GroenLinks richt de gemeente bermen, plantsoenen, groenstroken beter in door ze bereikbaar te maken en er bankjes, speeltoestellen of sporttoestellen voor alle doelgroepen op te plaatsen.
  • We hebben het college gevraagd om met een visie te komen voor de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking

Wat willen we nu doen?

  • We gaan door met het ontwikkelen van groene buurten met voldoende sportvoorzieningen. Nieuwe wijken moeten voldoen aan de groen- en sportnormen. 
  • We breiden de sportvoorzieningen in Amsterdam flink uit zodat iedereen kan sporten.
  • We verkleinen de ongelijkheid in de toegang tot sport door het toegankelijker maken van sportvoorzieningen, ook in de openbare ruimte. Sportclubs worden hierbij ondersteund indien nodig.

Sporten is een van de leukste dingen die er is. Het helpt je gezond te houden, helpt je thuis voelen in je buurt, verbindt generaties, is een van de makkelijkste manieren om vrienden te maken, en helpt jongeren vele levenslessen leren. Daarom investeren wij veel in sportvoorzieningen in alle wijken van Amsterdam en wordt het altijd meegenomen in het ontwikkelen van de openbare ruimte. De ruimte in Amsterdam is schaars en GroenLinks vindt het belangrijk dat er genoeg ruimte is voor woningen, groen, kunst en cultuur en natuurlijk ook voor sport. Daarom is het van groot belang dat de sportnorm is geïntroduceerd door het college, waarbij er bij de bouw van nieuwe wijken wordt gezorgd dat er voldoende sport aanwezig is. De toegankelijkheid van sport is belangrijk zowel in de openbare ruimte, als bij de talloze verenigingen die Amsterdam rijk is. Voor jong en oud, en voor mensen met en zonder een beperking.

RACISME IN DE SPORT

Er zijn steeds minder plekken waar we mensen tegenkomen van buiten onze ‘bubbel’. Op het sportveld is éen de weinige plekken waar mensen van verschillende culturele achtergronden, interesses, en opleidingsniveaus samenkomen. Daar mag geen ruimte voor racisme en discriminatie zijn, en dat is de reden dat we alles moeten doen om dit tegen te gaan. In overduidelijke gevallen zien we het groot in het nieuws, maar vaak zijn racisme en discriminatie subtieler, of niet eens bewust. Met als gevolg dat iemand zich niet welkom voelt, minder gaat voelen dan een ander of stopt met het najagen van hun dromen.

Daarom slaan wij de handen in een met alle betrokken partijen om te kijken naar oplossingen en aanpassingen. We betrekken mensen die deze problemen zelf hebben ervaren bij het ontwikkelen van de oplossingen en ondersteunen besturen van sportclubs waar dit nodig is. Sport is, net als de stad, van ons allemaal. Dat moeten we samen uitstralen.