Voor iedereen met een arbeidsbeperking is er sociaal werk; bij de sociale werkvoorziening, bij sociale firma’s of bij reguliere werkgevers (inclusief de gemeente zelf). We investeren extra in sociaal werk als dat nodig is. Sociaal werk wordt georganiseerd in één keten, waarin de gemeente gebruik maakt van alle mogelijke manieren om mensen aan het werk te helpen, met bijzondere aandacht voor sociale firma’s. Er wordt samengewerkt met alle mogelijke partners in de stad. Reguliere werkgevers worden aangesproken op het bieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. Werken bij sociale firma’s wordt meer gestimuleerd.