Aanpak Jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder jongeren is door de lockdown omhoog geschoten. Hoe langer jongeren zonder werk zitten, hoe lastiger het is om ze weer aan de bak te krijgen. De aanpak van jeugdwerkloosheid staat daarom hoog op ons prioriteitenlijstje. Onze GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) is een Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart, met maatregelen die meer jongeren aan het werk moeten krijgen. Met behulp van individuele begeleiding, jobhunters, en startersbeurzen worden jongeren op weg geholpen naar een baan. Daarnaast heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat schulden van jongeren worden kwijtgescholden. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan.

Community Wealth Building

GroenLinks wil een economie waar Amsterdammers zelf zeggenschap over hebben. Een lokaal verankerde economie, waarin het geld dat in een gebied verdiend wordt, zoveel mogelijk terugvloeit naar de bewoners van dat gebied. Daarom hebben wij dit voorstel ingediend om in Zuidoost Community Wealth Building op te starten. Daarmee stimuleren we lokaal ondernemerschap, en houden zo de economische waarde vast in de wijk.

Een lokaal verankerde economie.

Markt op Waterlooplein

Werkgelegenheid

Op allerlei manieren zorgen we voor banen in de stad. GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink heeft samen met UWV en andere gemeenten een Regionaal Werkcentrum opgericht, waar bedrijven en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden. Ook onze banenplannen helpen om mensen aan een baan te krijgen. Door samen te werken met werkgevers, scholen, en maatschappelijke initiatieven hebben we in Zuidoost al 250 mensen aan een baan geholpen. Ten slotte zetten we de transitie naar duurzame energie in om meer banen te creëren voor Amsterdammers middels onze Green New Deal.

Wij creëren banen voor Amsterdammers.

Schuldhulp en bijverdienen in de bijstand

Schulden stort mensen in langdurige armoede, en ontwricht de levens van gezinnen. We zijn een groot offensief tegen schulden begonnen. In ‘Samen Sterker uit de Crisis’ maakten we middelen vrij voor vroegsignalering van schulden, schuldhulpverlening, en armoederegelingen. Daarnaast hebben we bijverdienen in de bijstand makkelijker gemaakt. Daarmee vergroten we de bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden, en stimuleren we werken in deeltijd.