Ons gedeelde slavernijverleden heeft vanzelfsprekend sporen achtergelaten in het heden. Amsterdam en andere Nederlandse steden hebben er veel geld aan verdiend, en bestaande grachtenpanden en familiekapitalen zijn er een overblijfsel van. Daarnaast werkt de extreme ongelijkheid uit deze tijd nog steeds in afgezwakte vorm door in onze moderne maatschappij. Lees hier ons standpunt over racisme en discriminatie.

Excuses

Uit onderzoek blijkt dat de rol van Amsterdam bij de slavernij veel groter is dan eerder werd aangenomen. Amsterdam was langdurig wereldwijd op grote schaal actief, en bleef doorgaan tot lang na de officiële afschaffing van de slavernij. De gemeente heeft daarin een systematische en georganiseerde rol gespeeld. GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente haar excuses aanbiedt. De slavernij maakt deel uit van ons collectieve verleden: excuses daarvoor zijn een collectieve stap, die overheden moeten nemen. Excuses vormen een symbolisch startpunt om institutioneel racisme bij de wortels aan te pakken.

Keti Koti

Erkenning en zichtbaarheid

Omdat het slavernijverleden zo’n centraal onderdeel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenis, moet Keti Koti een nationale feestdag worden. Keti Koti vervult een belangrijke rol in het herdenken van ons slavernijverleden en het vieren van de afschaffing van de slavernij. Het doet eer aan de nakomelingen van tot slaafgemaakten. Wat GroenLinks betreft wordt daarom het groots gevierd.

Ook blijven we strijden voor een Slavernijmuseum in Amsterdam. In 2017 was GroenLinks één van de initiatiefnemers hiervoor. Een Slavernijmuseum stelt het slavernijverleden centraal en brengt de vroegere beschavingen van totslaafgemaakten onder de aandacht. De gemeente Amsterdam is met deskundigen de mogelijkheden voor zo’n museum aan het onderzoeken.

Koloniale geschiedenis op school

Om maatschappijbreed begrip te kweken over de omvang en ernst van de Nederlandse slavenhandel en de oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië, moeten onze schoolboeken worden aangepast. Lesmateriaal moet eer doen aan de ware stand van zaken, en leerlingen een completer beeld geven van onze geschiedenis. Zo wordt zichtbaar gemaakt hoe het slavernijverleden doorwerkt in vooroordelen, ongelijkheid en uitsluiting van nu. Denkbeelden die nog stammen uit de koloniale tijd moeten uit onze schoolboeken worden gehaald. Gelijkheid, inclusiviteit en respect moeten leidend zijn in ons onderwijs en in wat we de nieuwe generatie meegeven. Lees hier ons standpunt over inclusief onderwijs.