Geld dat verdiend wordt in een bepaald stadsdeel komt vaak niet terecht bij de bewoners. In plaats daarvan vloeit het weg naar anonieme aandeelhouders van bedrijven. In het gebied rondom de Johan Cruijf Arena wordt bijvoorbeeld veel geld verdiend, maar dit komt veelal niet terecht bij de bewoners van Zuidoost. Zij profiteren niet mee van de rijkdom die in het stadsdeel vergaard wordt, en de armoedecijfers zijn hoog. Het gevolg is grote ongelijkheid tussen de grote bedrijven en de bewoners.

Community Wealth Building

Daarom hebben wij een voorstel ingediend om in Zuidoost Community Wealth Building op te starten. Deze beproefde aanpak heeft als doel om de economische waarde in de wijk vast te houden. Dat doen we door lokaal ondernemerschap te stimuleren. Er worden plekken gecreëerd voor zelfbeheer voor lokale ondernemers en initiatieven, wat ervoor zorgt dat de economische activiteit in het gebied vastgehouden wordt en monocultuur wordt tegengegaan. We zorgen er ook voor dat grote bedrijven meer werk creëren voor bewoners, en dat zij meer inkopen bij lokale ondernemers. Door in te kopen bij lokale ondernemers blijft er meer waarde in het gebied. 

Met en door bewoners

Om te slagen, moet Community Wealth Building gedragen en uitgevoerd worden door bewoners zelf. Daarom wordt de concrete invulling van het project samen met bewoners, lokale ondernemers, en het stadsdeel bepaald. We moeten een stem geven aan mensen die al te lang niet gehoord zijn. Met Community Wealth Building ondersteunen we dat welvaart van generatie op generatie wordt doorgegeven. Lees hier het hele voorstel over Community Wealth Building. 

Geen monocultuur en massatoerisme

De coronacrisis heeft laten zien hoe kwetsbaar onze economie is als we afhankelijk zijn van massatoerisme. GroenLinks wil daarom een diverse, lokaal verankerde economie. We wonnen een juridische strijd in de stad om de monocultuur van toeristenwinkels in het centrum te doorbreken en om de buurten leefbaar te maken.
We moeten af van het idee dat multinationals aantrekken de weg is naar een bloeiende stadseconomie. In plaats daarvan moeten we investeren in lokale ondernemers die een duurzame relatie hebben met de stad. Bewoners van Amsterdam moeten zelf profiteren van de winsten; door hogere lonen en mede-eigenaarschap. We zetten ons in voor een circulaire economie die zich richt op het toevoegen van waarde aan de stad en die opereert binnen de grenzen van de planeet. Lees hier meer over onze visie van Amsterdam als circulaire stad.

Amsterdamse poort

Hulp aan lokale ondernemers

Op initiatief van GroenLinks wordt er samen met het MKB een banenplan uitgewerkt, waarbij ook kleine ondernemers worden ondersteund bij het vinden van werknemers. Ook onderzoeken we een incubator voor coöperatieven om lokale ondernemers te ondersteunen. Daarnaast zorgen we dat de lasten van ondernemers verlicht worden, om hen bij te staan in deze moeilijke tijd. Ook heeft de gemeente voor zelfstandig ondernemers een additioneel steunpakket samengesteld van 7 miljoen. Om zelfstandigen en ZZP’ers perspectief te bieden op de middellange termijn, worden zij geholpen met schulden, een (tijdelijke) overstap naar werk in loondienst, en ondersteuning van de onderneming met coaches. Lees meer over hoe GroenLinks lokale ondernemers ondersteunt in onze Tussentijdse Terugblik.

Hulp aan Horecaondernemers

Ook wij maken ons zorgen over de horecabedrijfstak en de gevolgen die het coronavirus op deze sector heeft. Horecaondernemers steunden we in deze moeilijke tijden met het verruimen van de terrassen. Dit helpt hen om de coronamaatregelen in acht te nemen, maar wel voldoende mensen te kunnen verwelkomen in hun café of restaurant. Het is voor GroenLinks wel van belang dat deze verruiming niet vanzelfsprekend blijft. Uiteindelijk is de openbare ruimte van iedereen. Uitgangspunt is een goede en toegankelijke inrichting van de stoep met voldoende bewegingsruimte, ook voor mensen die gebruik maken van hulpmiddelen. We staan daarbij open voor de mogelijkheden die het opheffen van parkeerplaatsen biedt voor het verplaatsen en wellicht vergroten van terrassen, én het vergroten van stoepruimte.