Amsterdam staat wereldwijd bekend om haar rijke culturele aanbod. De cultuursector is goed voor 10 procent van de totale werkgelegenheid van Amsterdam. We zetten dus alles op alles om de sector te beschermen. De gemeente komt noodlijdende instellingen tegemoet met geld uit de gemeentelijke noodkas. Dit komt nog bovenop de algemene economische steun van het Rijk, en de Rijkssteun voor de cultuursector. Met het brede herstelplan van onze wethouder Touria Meliani hopen we te voorkomen dat kunstinstellingen straks hun deuren moeten sluiten.

De coronacrisis doet pijn in de hele stad, zo ook bij de creatieve makers, de kunstenaars en cultureel ondernemers. Wij zijn blij dat er een substantieel beroep kan worden gedaan op de door de gemeente ingestelde noodkas. Hiermee houden we voorlopig een belangrijk onderdeel van de gesubsideerde kunst- en cultuursector in Amsterdam overeind.

“ Kunst en cultuur zijn onmisbaar om Amsterdam te voorzien van bezieling, verbeelding en experiment als de stad straks weer op gang komt. ”
Touria Meliani Wethouder (Kunst en Cultuur)

Snelloket

De coronacrisis heeft de culturele sector tijdens de lockdowns vrijwel tot stilstand gebracht. Tegelijkertijd is de behoefte aan kunst die verbindt, inspireert, en hoop geeft juist groter. De gemeente heeft daarom tijdens de eerste lockdown een snelloket geopend, dat binnen vijf dagen een subsidieaanvraag behandelde. Het loket was gericht op kunstprojecten die een reactie zijn op de coronacrisis en vooral digitaal een publiek kunnen bereiken. Het loket speelde in op het bereiken van een breed en nieuw publiek door de inzet van digitale toepassingen, en sloot daarmee aan op de Agenda Digitale Stad van de gemeente.

Steun voor broedplaatsen

Naast steun voor culturele instellingen, gaat de gemeente ook de Amsterdamse broedplaatsen steunen. Amsterdam huist er zo’n 60, en er wonen en werken veel startende kunstenaars. De broedplaatsen zijn daarmee essentieel voor vernieuwing en experiment in de Amsterdamse kunstwereld. Lees ons standpunt ‘Ruimte voor Innovatie’ voor meer informatie over broedplaatsen, en de waarde die wij hechten aan pioniers in de cultuursector.