Te veel Amsterdammers hebben nog te maken met een onveilig thuis, in de vorm van kindermishandeling of partnergeweld. Anderen worden online bedreigd of hebben te maken met criminaliteit zoals inbraken en geweldsdelicten. De criminaliteit onder jongeren neemt af, maar ernstige geweldsincidenten onder jongeren nemen helaas toe. Als stad hebben we daarnaast te maken met de heftige impact van de georganiseerde criminaliteit, die sterk samenhangt met de lokale, nationale en internationale drugshandel. Te vaak worden we opgeschrikt door liquidaties die daarmee in verband staan. Ondertussen staat de politiecapaciteit steeds meer onder druk.

GroenLinks gelooft níet in repressieve en straffende maatregelen. We zetten zoveel mogelijk in op preventie, voorlichting en de-escalatie. Wij geloven in de kracht van leerkrachten, buurtouders, jongerenwerkers, straatcoaches en wijkagenten. Mensen die hun buurt goed kennen en problemen signaleren en aanpakken vóórdat ze leiden tot vandalisme, criminaliteit of radicalisering. Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet in op armoedebestrijding, een goede geestelijke gezondheidszorg en een veilige inrichting van onze straten. Wij investeren in onderwijs, begeleiding, vroegtijdige signalering en een breed netwerk van professionals. Want scholen, ouders, de politie, justitie en gemeente dragen samen verantwoordelijkheid voor een veilig Amsterdam.

De illegale handel en productie van drugs zorgt voor veel milieuschade en criminaliteit. Jonge gebruikers lopen gezondheidsrisico’s, jonge dealers raken verstrikt in criminele circuits. En de georganiseerde drugscriminaliteit zet onze rechtsstaat onder druk. Doordat de productie van softdrugs illegaal is, gaat het witwassen van de opbrengsten van die handel gepaard met veel geweld, uitbuiting en onschuldige slachtoffers. Het opsporen van drugscriminelen en drugstransporten kost de samenleving handenvol geld en tijd. GroenLinks is daarom voorstander van het legaliseren van soft- en partydrugs (zoals xtc). Zolang dit landelijk niet is vastgelegd, krijgt de handhaving van soft- en partydrugs geen prioriteit in Amsterdam. We willen dat de politie zich vooral richt op het bestrijden van de productie van en handel in cocaïne, en het aanpakken van ondermijning. Het gebruik van cocaïne wordt ontmoedigd.

Om je veilig te voelen, moet je kunnen zijn wie je bent. GroenLinks bestrijdt anti-zwart racisme, antisemitisme, moslimhaat, geweld tegen LHBTIQ+-personen en andere vormen van racisme en discriminatie te vuur en te zwaard. We besteden nadrukkelijk aandacht aan de impact van exposing en shaming, in het bijzonder als het gaat om jonge vrouwen en LHBTIQ+- personen uit gemeenschappen waarin seksualiteit taboe is. Slachtoffers van stalking, huiselijk- en seksueel geweld hebben veilige plekken nodig waar zij terecht kunnen. Om hun verhaal kwijt te kunnen, om melding of aangifte te doen en hulp en opvang te krijgen. Dat geldt ook voor slachtoffers van hate crimes, discriminatie en online shaming en -geweld.