We moeten meer investeren om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. We werken aan een Green New Deal, een economisch en werkgelegenheidsprogramma waarmee we onze radicale klimaat- en duurzaamheidsplannen uitvoeren. Door in te zetten op duurzame energie, circulaire economie, woningbouw en stedelijke infrastructuur, creëren we veel werk. Via om- en bijscholing krijgen mensen kansen op deze arbeidsmarkt.

Investeringen in de energietransitie leiden op deze manier tot meer én beter werk voor Amsterdammers, tegen een eerlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. Zo komt Amsterdam Zuidoost met een MBO-opleiding duurzaamheid, waar jongeren elektrotechniek leren aan de hand van het installeren van zonnepanelen.