Wat hebben we gedaan?

  • We bouwden jaarlijks recordhoeveelheden betaalbare woningen door de hele stad, gemiddeld 7500 per jaar, en maken met ontwikkelaars afspraken over de huurprijzen van die woningen. Ook zijn er afspraken met institutionele beleggers voor de bouw van 10.000 nieuwe middenhuurwoningen en er komen voor het eerst in 20 jaar weer meer sociale huurwoningen bij.
  • Amsterdam heeft als eerste stad in Nederland de woonplicht voor nieuwbouwwoningen ingevoerd. Zo voorkomen we dat beleggers huizen opkopen om de prijs vervolgens zo op te drijven dat mensen met midden- of lage inkomens
  • In Zuidoost is afgesproken dat er 10.000 nieuwe woningen komen, waarvan 7000 in het sociale en middeldure segment. Een kwart van de woningen is bestemd voor huidige bewoners van Zuidoost.

Wat willen we doen?

  • We zetten nóg meer in op de bouw van betaalbare woningen. Nieuwbouw en ombouw zetten we in voor de lagere en middeninkomens; de groepen die nu het moeilijkst aan nieuwe woonruimte komen. Door meer ruimte aan middeninkomens te geven, zullen ook sociale huurwoningen vrijkomen. We gaan daarom van een 40-40-20 verdeling bij nieuwbouw (40% sociale huur, 40% middenhuur en koop en 20% vrije sector huur en koop) naar een verdeling van 45-45-10.
  • Bij nieuwbouw krijgen bewoners uit de wijk voorrang op maximaal 25 procent van de woningen, zodat jongeren in de buurt waar ze opgegroeid zijn kunnen blijven wonen. We starten hiermee in wijken met veel kapitaalkrachtige nieuwkomers zoals Zuidoost, Noord en Nieuw-West. Voorrang is er ook voor de werknemers die de stad draaiende houden zoals leraren.
  • We verlagen de drempels voor de ombouw van kantoren en winkels naar woningen en het benutten van rest/rommelruimte voor nieuwbouw

GroenLinks wil dat Amsterdam een plek blijft voor iedereen, ongeacht hoeveel je verdient. Een stad die er ook is voor de heldhaftige onderwijzers, vastberaden verplegers en barmhartige agenten. Een stad waarin iedereen welkom is die wil bijdragen aan de levendigheid van de stad, die werk zoekt, wil studeren, zich wil uiten, zich wil laten inspireren of anderen wil ontmoeten. Een stad die ook plek biedt aan mensen die het moeilijk hebben, zoals daklozen, ongedocumenteerden en vluchtelingen.

Betaalbare woningen voor de lagere en middeninkomens.

WOONCRISIS AANPAKKEN

Met GroenLinks in het stadsbestuur zijn de afgelopen jaren, ondanks het uitblijven van de noodzakelijke landelijke maatregelen om de wooncrisis te bestrijden, langdurige negatieve trends gekeerd. Er werden meer betaalbare woningen gebouwd voor de lage en middeninkomens. Het aantal verkochte corporatiewoningen is gehalveerd. Alleen mensen die er zelf gaan wonen kunnen een nieuwbouwwoning kopen, beleggers vissen achter het net. Daarbij hebben we er op ingezet dat de sociale verbanden die de wijk maken, behouden blijven. Zo is in Zuidoost een kwart van de nieuwbouw bestemd voor jongeren uit de wijk. Voor het eerst is ook de vakantieverhuur via Airbnb en de doorgeslagen verkamering aangepakt, om de leefbaarheid in wijken te behouden.

Deze positieve veranderingen zijn een begin, maar er is meer nodig. De wooncrisis is enorm. Betaalbare huisvesting blijft een levensgroot en nog altijd groeiend probleem voor veel Amsterdammers. Wereldwijd gaan de huizenprijzen door het dak en dat raakt ook onze stad. Ook de huren in de vrije sector zijn sterk gestegen. Beleggers hebben zich op de Amsterdamse woningmarkt gestort door bestaande huizen op te kopen en te verhuren voor woekerprijzen. De snelle veranderingen op de woningmarkt leiden ook tot tweespalt en spanning tussen de oorspronkelijke bewoners van wijken en de kapitaalkrachtige nieuwkomers.

Zowel om het aanbod van woningen te vergroten alsook om de bestaande woningvoorraad beter te benutten, zijn soms ingewikkelde keuzes nodig. We blijven inzetten op kwalitatief goede nieuwbouw, duurzame huizen in groene wijken met goede voorzieningen. Daarnaast zetten we in op het snel vergroten van het aanbod, zoals het creëren van woningen in leegstaande bedrijfspanden. We gebruiken de enorme aantrekkingskracht van Amsterdam ook om ongelijkheid te bestrijden, door leerkrachten op scholen met de grootste tekorten voorrang te geven op een woning in de stad.