Met de Omgevingsvisie is een ontwerp gemaakt van hoe de stad er in 2050 uit komt te zien. Waar we wonen en werken, hoe we van A naar B reizen, en hoeveel ruimte er is voor groen. Voor dat ontwerp is uitvoerig met bewoners gepraat, die hun input hebben gegeven op de plannen. Daarnaast konden bewoners van januari tot en met maart reageren op het concept van de Omgevingsvisie. Het ontwerp bestaat uit vijf hoofdthema’s.

Meerkernige ontwikkeling

Amsterdam heeft nu één centrum, waar veel druk op staat. We willen daarom toe naar een betere spreiding, met meerdere grote centra. We trekken mensen naar andere stadsdelen en zorgen voor aantrekkelijke centra in Noord (Buikslotermeerplein), Zuidoost (Amsterdamse Poort), en Nieuw-West (Osdorpplein). Die plekken krijgen nieuwe voorzieningen, zoals buurthuizen, cultuurcentra, en winkel- en horecagelegenheden. Door investeringen in metro, trein en bus worden zowel de stadsdelen als de omliggende gemeenten beter verbonden met Amsterdam.

Groeien binnen grenzen

We volgen de principes van de ‘donuteconomie’, wat wil zeggen dat we groeien binnen het draagvermogen van de planeet. We bouwen niet buiten de bestaande grenzen van Amsterdam, en houden daarmee het omliggende groen intact. In plaats daarvan groeien we binnen de huidige grenzen van Amsterdam, en versterken daarmee de kwaliteit van bestaande buurten en verduurzamen woningen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast investeren we in een circulaire economie, waarbij materialen en grondstoffen worden hergebruikt en zelfvoorzienende energieopwekking de norm wordt.

 

Groene kades in Amsterdam Centrum

Duurzaam en gezond bewegen

We willen een stad met schonere lucht, meer ruimte, en waar gezonder bewogen wordt. Daarom moet de auto als ruimtegebruiker een stap terug doen. In plaats daarvan komen meer veilige fietsroutes en meer openbaar vervoer, die buurten beter gaan verbinden. Mede dankzij de verdichting krijgen Amsterdammers hun voorzieningen, inclusief park, horeca, scholen, en zorgvoorzieningen, in de eigen buurt op loop- of fietsafstand. 

Rigoureus vergroenen

Om de stad fijn te maken en te houden, maken we straten en pleinen groen. Ze worden autoluw ingericht en straatstenen maken plaats voor bomen en beplanting. Zo krijgen we een schonere lucht en kan de stad beter tegen hitte en regen. Vanwege de klimaatverandering is dit hard nodig. Lees hier ons standpunt over klimaatbestendig wonen.
Al het groen in straten, pleinen en parken wordt ingericht op ontmoeting, ontspanning en recreatie. Er komen ook betere verbindingen met het bestaande groen rondom de stad, zodat Amsterdammers sneller in de natuur kunnen zijn. 

Samen stadmaken

We willen meer samenwerken met Amsterdammers, zodat zij ook mee kunnen bepalen in wat er met de stad gebeurt. We willen bijvoorbeeld bewoners de kans geven om zelf, individueel of in collectieven, huizen te bouwen, energie op te wekken, of hun buurt in te richten. Er is ruimte voor experimenten, verantwoordelijkheid en eigenschaarschap voor bewoners. We onderzoeken hoe haalbaar het is om een gemeentelijk woningbouwfonds op te richten voor coöperaties, waaruit Amsterdammers kunnen lenen om hun plannen te financieren.