Het aantal vluchten van en naar Schiphol is in de laatste jaren juist enorm toegenomen. Hierdoor is de geluidshinder en de uitstoot van ultrafijnstof en CO2 toegenomen. Dit heeft grote invloed op de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar bewoners.

We willen dat station Schiphol zich ontwikkelt tot een station voor internationaal treinverkeer. Daarnaast gaan we beter in kaart brengen hoeveel geluidsoverlast en luchtverontreiniging alle vluchten van en naar Schiphol veroorzaken. Ook vinden we dat Amsterdam als aandeelhouder van Schiphol zich activistisch moet opstellen en bij Schiphol moet aandringen op minder groei, het verminderen van geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstoffen.