Groen en Autoluw

Wij willen dat er in 2030 geen auto’s met uitlaatgassen meer in Amsterdam rijden. Met de Agenda Autoluw knippen we doorgaande wegen op, breiden we milieuzones uit, en verlagen we de maximumsnelheid. We zetten in op elektrisch vervoer en geven fietsers en voetgangers ruim baan. Ook hebben we parkeerplaatsen van straat verwijderd, waardoor ruimte is gekomen voor groen en voor kinderen om te spelen.

Onze visie voor Amsterdam

Voor de Omgevingsvisie hebben we samen met Amsterdammers nagedacht over wat we willen voor de stad. We willen de komende jaren groeien binnen de grenzen van Amsterdam, en de stad zelf rigorous vergroenen. Door meer natuur te creëren blijft biodiversiteit gewaarborgd. De stad moet een plek worden waar gezond en duurzaam door bewogen kan worden, en waar Amsterdammers meebeslissen.

“ In een compacte, gezonde stad staan ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte voorop. Er is plek nodig om te bouwen, voor groen, voor de fietser en de voetganger. ”
Marieke van Doorninck Wethouder (Ruimtelijke Ordening)
Zonnepanelen

Klimaatadaptief bouwen

Om in de toekomst te zorgen voor een prettige leefomgeving, richten we de stad in op een veranderend klimaat. Zo zijn we beter bestand tegen heftige stormen of hete zomers. Via ‘klimaatadaptief bouwen’ komen er wijken met veel ruimte voor groen, zoals op IJburg, de NDSM-werf en het voormalige Marineterrein. In de toekomstige wijk Haven-stad, ten noordwesten van het centrum, komt een compleet extra stadspark.

We beschermen het groen in de stad en haar bewoners tegen al te veel beton. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat binnentuinen volgebouwd worden. Dit is belangrijk voor woonplezier, maar ook om bij grote regenbuien water vertraagd te kunnen afvoeren om te voorkomen dat woningen onder water komen te staan en riolen overstromen. Lees hier ons standpunt over klimaatbestendig wonen.

Gezonde stad

In onze stad heeft iedereen toegang tot goede zorg. Het bestrijden van ongelijkheid in de zorg is onze topprioriteit, en door ons toedoen nu ook die van het stadsbestuur. We hebben ervoor gezorgd dat de eigen bijdragen voor alle WMO zorgvoorzieningen flink werden verlaagd. Met het Amsterdamse Netwerk Ervaringskennis en de buurtteams hebben we zorg dichter in de wijk gebracht, terug bij de mensen om wie het gaat.