De positie van sekswerkers wordt versterkt. De gemeente ontwikkelt meer zicht op de sector. Sekswerkers moeten zich altijd op hun rechten kunnen beroepen, waarbij autonomie en gezondheid voorop staan. Zelfstandige sekswerkers worden door de gemeente ondersteund.

Sekswerkers moeten veilig en in rust hun werk kunnen doen en worden als ondernemers aangemerkt in het economische beleid van de gemeente. De positie van sekswerkers als ondernemers wordt versterkt en in goed overleg met de sekswerkers zelf ontwikkelen we beleid waarbij autonomie, veiligheid, gezondheid en economische positie voorop staan.

We steunen de ontwikkeling van een nieuw erotisch centrum buiten de binnenstad en zorgen ervoor dat de huidige sekswerkers hun werkplek niet verliezen. Dat betekent dat er op de Wallen alleen ramen worden gesloten als die elders in de stad worden gecompenseerd. In totaal komen er meer veilige en vergunde werkplekken voor sekswerkers.