Windmolens en trein in groen

We pakken de klimaatcrisis aan

We zitten midden in een klimaatcrisis. Het weer raakt ontwricht en dat raakt de meest kwetsbare mensen het eerst en het hardst. Niks doen is geen optie. Onze stad neemt haar verantwoordelijkheid. We moeten onze lokale economie en onze energievoorziening radicaal vergroenen - voor onszelf, voor de wereld en voor toekomstige generaties

Sociale huurwoningen

Eerlijk wonen in Amsterdam

Door de coronacrisis blijkt weer: een goed thuis is onmisbaar. En toch kampt onze stad als gevolg van politieke keuzes met een wooncrisis. Huurprijzen zijn onbetaalbaar, een huis kopen is voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen bijna onmogelijk. De gemeente grijpt daarom in op de woningmarkt en heeft de afgelopen twee jaar vergaande maatregelen genomen. Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen.

Persoon met een demonstratiebord met de tekst "Black Lives Matter"

Amsterdam Gelijkwaardig

We moeten discriminatie en institutioneel racisme bestrijden om ongelijkheid in de stad aan te pakken. De tijd van ontkenning is voorbij. Racisme en discriminatie van LHBTIQ+groepen, vrouwen, gehandicapte mensen en minderheden is springlevend, helaas ook in Amsterdam. Dat accepteren we niet: we bestrijden racisme en discriminatie op alle terreinen. Op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de sport, op straat.  Samen zorgen we ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn.

Bouwvakkers met bakstenen

Amsterdam werkt

We streven naar een stad met welzijn voor iedereen. Helaas hebben nog te veel mensen met een lager inkomen het moeilijk. Een groot offensief tegen schulden en ruimhartige inkomenssteun zijn dan ook hard nodig. Veel mensen willen heel graag aan de slag. Amsterdam helpt hen naar werk met banenplannen, bemiddeling en gesubsidieerde banen. Relatief veel jongeren met een biculturele achtergrond zijn werkloos, onder andere door discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit wordt op alle niveaus hard bestreden.

Sportklasje in park tijdens zonnig weer

Groen en gezond Amsterdam

We willen een schone, veilige en gezonde stad voor iedereen. Amsterdam overschrijdt de normen voor luchtkwaliteit op meerdere plekken in de stad. Daarom kiezen wij voor een autoluwe stad met meer ruimte voor fietsers en voetgangers, minder auto’s die op straat rijden en geparkeerd staan, en voor schone lucht voor alle Amsterdammers. We willen de stad ook vergroenen, zodat er straks meer soorten planten en dieren te vinden zijn. We vinden het belangrijk dat de openbare ruimte meer klimaatbestendig is. Dus minder asfalt, meer groen en betere afwatering. Daarom vergroten we ook de hoeveelheid openbaar groen en verbinden we groenstroken en parken.

Amsterdam Light, Sterrennacht Van Gogh

Kunst en cultuur

De rijke Amsterdamse kunst- en cultuursector brengt leven in de brouwerij, verbindt en bevraagt ons. Kunst reflecteert de diversiteit in Amsterdam en is een visitekaartje van de stad. Het is de creatieve tegenhanger van het efficiency-denken en de verruwing van het maatschappelijk debat en jaagt een open en progressieve samenleving aan.