Standpunten

Fiets en verkeer

Fietsers en voetgangers moeten de ruimte krijgen. Auto’s zijn vaak stilstaand blik, als ze wel rijden zorgen ze voor vervuiling. GroenLinks kiest voor ruimte voor de fiets, een goed openbaar vervoer en parkeren zoveel mogelijk buiten de stad. Dat houdt Amsterdam leefbaar en is gezonder voor alle Amsterdammers.

Groene energie

Groene energie is de toekomst. Zonnepanelen en windmolens zijn de energievoorzieningen van later. Daarom moeten we nu investeren. Dat levert ook nog eens geld op.  Al veel Amsterdammers willen zelf energie opwekken. Wij willen dat alle Amsterdammers dat kunnen doen.

Economie & onderwijs

Economie is voor GroenLinks geen doel. Wel een middel. Zodat meer mensen werken. Zodat meer kinderen het beter krijgen. Zodat we met z'n allen kunnen blijven genieten van cultuur, van sport, van al het moois dat Amsterdam te bieden heeft. Onderwijs is, net als investeren in groene energie, een belangrijk middel om de economie op de lange termijn te versterken.

Bestuurscommissies & stadsdelen

GroenLinks wil naast burgers staan. Niet met een grote overheid die het burgers moeilijk maakt, maar juist ondersteunend aan mensen die zelf wat van onze mooie stad willen maken. Daarom zijn wij voor de bestuurscommissies: het bestuur moet dichtbij mensen staan. Kijk ook op de pagina's van onze zeven afdelingen: Amsterdam Centrum, Amsterdam Noord, Amsterdam Oost, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West en Amsterdam Nieuw-West

Vrije stad: samen voor Amsterdam

In ons Amsterdam kunnen mensen zichzelf zijn. Wij zijn een vrije stad. In Amsterdam moet de overheid naast de burgers staan in plaats van er tegenover. Mensen kunnen zichzelf organiseren. In ons Amsterdam is geen discriminatie en maken we kunst en cultuur mogelijk.

Zorg

Het kabinet van de PvdA en de VVD snijdt hard in de zorg. De gemeente Amsterdam krijgt voor meer dan 100 miljoen aan extra zorgtaken, maar wordt door het kabinet tegelijkertijd met bijna 50 miljoen gekort op de thuiszorg, de dagbesteding en begeleiding. In Amsterdam zullen tienduizenden mensen hun zorg verliezen. Veel ouderen en mensen met een beperking willen bovendien graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wij willen voor Amsterdammers zorg toegankelijk en betaalbaar houden.

Kijk hier op onze speciale pagina over de transities in de zorg

Wonen

Heel veel mensen willen in Amsterdam wonen. Wij willen dat mogelijk maken. Iedereen moet betaalbaar in Amsterdam kunnen wonen. Daarom willen wij sociale woningbouw behouden, middeninkomens een plek geven, ruimte geven om zelf te bouwen en leegstand aanpakken. We willen Amsterdam daarnaast groen houden.

Verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam

'Samen voor Amsterdam'