Wij willen dat Amsterdam een groenere stad wordt met meer kleine groene plekken in wijken, meer bomen, en meer topnatuur in de ecologische hoofdstructuur. In onze visie van Amsterdam in 2050 heeft groen prioriteit. We verbinden bestaande parken in de hoofdgroenstructuur met elkaar en met groene gebieden buiten de stad. We leggen nieuwe parken aan en vergroenen straten en pleinen. Zo creëren we meer natuur in de stad en beschermen we de biodiversiteit. We bouwen niet buiten de bestaande grenzen van Amsterdam, en houden daarmee het omliggende groen intact. 

Ook worden er meer bomen geplant in de stad. Bestaande bomen zijn het uitgangspunt bij herinrichting van de openbare ruimte; kap is alleen toegestaan mits direct in de buurt gecompenseerd. Straatstenen zullen wijken voor bomen en beplanting. Bouwen wordt natuurlijker door gevels en daken te vergroenen.

“ De stad zal rigoureus vergroenen met meer en betere natuur door de hele stad ”

Amsterdam autovrij

Met Agenda Autoluw zorgen we voor minder auto’s in Amsterdam en daarmee voor een schonere lucht en een leefbaardere stad. We willen niet alleen af van auto’s in het verkeer, maar ook van stilstaande auto’s op straat. We hebben ervoor gezorgd dat er zo’n 10.000 parkeerplaatsen van straat verwijderd worden en dat de parkeertarieven voor bezoekers flink omhoog zijn gegaan. Zo is er meer ruimte gekomen voor de fiets, de stoepen, de speelplaatsen voor onze kinderen, en vooral ook voor groen. Intussen zijn er al meer dan 1000 parkeerplaatsen vervangen voor mooie openbare ruimte en groen.