Wat hebben we al gedaan?

  • We dienden een initiatiefvoorstel in waarin we pleiten voor een leefbaar loon. Dat betekent dat het loon wordt aangepast aan de kosten van het leven in onze mooie, maar ook dure stad. In dit initiatiefvoorstel vragen we de gemeente haar invloed te gebruiken om organisaties en bedrijven in de stad op te roepen zich aan te sluiten bij dit initiatief. Ook kan de gemeente in haar relaties met publieke instellingen zoals universiteiten, ziekenhuizen en politie een leefbaar loon aanmoedigen in heel de bedrijfsketen, inclusief cateringmedewerkers en schoonmakers. Laten we als Amsterdam breken met de huidige realiteit van flex en onzekerheid en strijden voor een leefbaar loon.
  • We hebben aandacht gevraagd voor de problemen rondom de platformeconomie en flitsbezorgers. We hebben de arbeidsomstandigheden van schijnzelfstandigen van grote flitsbezorgbedrijven op de agenda gezet, er mede voor gezorgd dat hier (landelijk en lokaal) veel aandacht voor is gekomen en dat de gemeente haar rol ten opzichte van deze durfkapitalisten nu onder de loep neemt.
  • We hebben samen met UWV en andere gemeenten een Regionaal Werkcentrum opgericht, waar bedrijven en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden. Ook onze banenplannen zijn belangrijk om mensen aan een baan te helpen. Door samen te werken met werkgevers, scholen, en maatschappelijke initiatieven hebben we in Zuidoost al 250 mensen aan een baan geholpen

Wat willen we nu doen?

  • Wij steunen het pleidooi om het minimumloon te verhogen naar 14 euro. We zorgen ervoor dat in de gemeentelijke organisatie geen enkele werknemer minder verdient dan 14 euro per uur.
  • De gemeente werkt wat ons betreft niet samen met bedrijven die gebruik maken van schijnzelfstandigheid of andere uitbuitconstructies, die we steeds vaker tegenkomen in bijvoorbeeld de platformeconomie. 
  • De gemeente helpt zzp’ers die noodgedwongen zelfstandige zijn en in coronatijd steun van de gemeente hebben ontvangen, als zij dat willen, naar werk in loondienst.
  • De gemeente blijft zich inspannen voor betere beloning, betere contracten en betere opleidings- en beroepsperspectieven voor mensen in de publieke sector, in het bijzonder in de zorg en het basisonderwijs.
  • Amsterdam voert activistisch aandeelhouderschap over haar deelnemingen zoals het GVB, schiphol en de haven, met speciale aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en fatsoenlijk werkgeverschap.

De coronacrisis heeft de ongelijkheid in de stad nog zichtbaarder gemaakt. De voedselbank zag het klantenaantal met een kwart stijgen. Duizenden ondernemers, flexwerkers en ZZP’ers zijn heel hard getroffen. Het kabinet heeft ZZP-groei en flexwerk jarenlang (fiscaal) aangejaagd. Nu zien we wat er gebeurt als je grote groepen uitsluit van het sociale stelsel.

Door lage minimumlonen, de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en veel schijnzelfstandigheid neemt de kloof tussen arm en rijk steeds verder toe. We zien in onze stad dat nog te veel mensen met een laag inkomen het iedere dag weer moeilijk hebben. Werk moet bestaanszekerheid bieden en werk moet lonen.

GroenLinks zet zich in voor goed werkgeverschap voor iedereen. Daarom willen we uitzendbureaus en werkgevers aanspreken op wangedrag richting Europese werknemers wanneer deze bij het verliezen van werk op straat worden gezet.