Studentenhuisvesting

Er is in Amsterdam nog steeds een groot tekort aan studentenhuisvesting. GroenLinks wil daarom dat Amsterdam doorgaat  met het uitbreiden van deze huisvesting.

GroenLinks wil dat studentenhuisvesting wordt uitgebreid door nieuwe woningen te bouwen en door veel meer leegstaande panden geschikt te maken voor studenten- en jongerenhuisvesting. GroenLinks wil dat hiervoor streefcijfers worden genoemd en stimuleringsbudgetten worden vrij gemaakt.