Wat hebben we al gedaan?

  • Van groene bushokjes tot buurtmoestuinen, geveltuinen en postzegelparken: met de inzet van buurtbudgetten hebben buurtbewoners vele groene initiatieven bedacht en uitgevoerd.
  • Op voorstel van GroenLinks richt de gemeente bermen, plantsoenen, groenstroken beter in door ze bereikbaar te maken en er bankjes, speeltoestellen of sporttoestellen voor alle doelgroepen op te plaatsen.
  • Er is 2,5 miljoen uitgetrokken om 100 plekken in de stad snel te vergroenen. Al meer dan 30 daarvan zijn in 2022 af. Het gaat om boomspiegels, groene daken en extra groen waar nu tegels liggen.
  • We leggen groen aan op monumentale daken op de Wallen.

Wat willen we nu doen?

  • Het ontharden van tuinen zetten we voort. Tegelteams lichten de komende vier jaar 250.000 tegels uit tuinen, schoolpleinen en stoepen en vervangen ze door groen. 
  • We stimuleren bewoners en eigenaars om groene daken en gevel- en balkontuinen aan te leggen.
  • We planten voor elke nieuwgeboren Amsterdammer een boom en koesteren onze monumentale bomen. We staan de kap van bomen alleen toe als dat onvermijdelijk is (bijvoorbeeld vanwege ziekte of veiligheid) en we handhaven strenger op illegale kap, ook in binnentuinen.

Amsterdam wordt stap voor stap groener. Tegels maken plaats voor groen. Parkeerplaatsen worden opgeheven en vervangen door bermen, bomen en verkoelend groen. De stadsdelen werken ondertussen gestaag aan groenere straten en pleinen, zoals de groene fietsstraat die wordt aangelegd aan de Weesperzijde in Oost. Die inzet levert mooie resultaten op: meer vlinders, bijen en hommels, broedende slechtvalken op het Rijksmuseum, en een otter in de buurt van IJburg.

Maar het gaat niet alleen om spectaculaire diersoorten; al dat groen levert vooral een beter leefklimaat op voor mens, plant en dier en bovendien heeft de natuur een intrinsieke waarde. We zetten de vergroening van de stad daarom radicaal door. Bomen, parken en andere groene zones zijn goed voor de gezondheid en juist daarom is het belangrijk dat iedere Amsterdammer daar dicht bij huis van kan genieten. Bovendien maakt het veranderende klimaat meer groen in de stad noodzakelijk. Meer hete dagen vragen om meer verkoelende bomen en groene daken. Zwaardere regenval vraagt om goede wateropvang in groenstroken en minder asfalt op straat.

Met meer groen houden we, kortom, ons stadsklimaat aangenaam, gezond en veilig. GroenLinks wil Amsterdam verder ontwikkelen tot een prachtig en divers stedelijk natuurlandschap. Dat doen we door de openbare ruimte groener in te richten en rekening te houden met de natuur in de gebouwde omgeving. We vervangen asfalt en stenen door buurtmoestuinen en groene bermen, grinddaken door groene daken met zonnepanelen, en parkeerplaatsen door bomen en natuurspeelplekken. Zo versterken we de groene verbindingen tussen natuurgebieden en worden groene zones bereikbaar voor iedereen.