Wat hebben we gedaan?

  • In 2019 hebben meer dan 1000 parkeerplekken plaatsgemaakt voor groen, voetgangers, fietsen en woningen. In 2020 waren dat er maar liefst 1271.
  • Onder het Beursplein is een grote fietsparkeergarage geopend, waardoor er op het drukke plein meer ruimte is voor voetgangers
  • Het fietspad is scootervrij geworden. Sinds april 2019 mogen er in grote delen van de stad binnen de ring geen scooters meer op het fietspad rijden. Dat is een maatregel waar GroenLinks zich jarenlang voor heeft ingezet. Door de zware en snelle scooters te weren worden de fietspaden veiliger en schoner
  • Op een aantal plekken bij OV-knooppunten is ruimte gemaakt voor kleinschalige experimenten met deelfietsen. Deze fietsen bieden, in combinatie met het openbaar vervoer, goede alternatieven voor de auto.

Wat willen we nu doen?

  • We geven fietsers nóg meer ruimte in de stad. Straten worden veiliger en toegankelijker ingericht, waarbij we de nadruk leggen op fietsers en voetgangers. Er komen meer fietsparkeerplekken om zo fietsen aantrekkelijker te maken en meer toegankelijke ruimte te creëren voor voetgangers.
  • Er komen meer doorfietsroutes naar bestemmingen vanuit Amsterdam, goede, brede hoofdfietsroutes door de stad voor gemengd langzaam en snel fietsverkeer en daartussen straten of groene routes waar het prettig verblijven, wandelen en rustig fietsen is.
  • We gaan vervoersarmoede tegen. We stimuleren projecten die fietsgebruik stimuleren en maken het OV laagdrempeliger voor wie daar afhankelijk van is. De gemeente draagt er in samenspraak met de scholen zorg voor dat kinderen in huishoudens op het ‘net niet genoeg’ minimum worden gefaciliteerd met een fiets om naar school te gaan.
  • Er komen meer buurthubs, waar deel(bak)fietsen onderdeel van uitmaken.

Amsterdam is een fietsstad. Toch is onze stad nog overwegend ingericht om auto's heen, in plaats van fietsers. Voor heel veel Amsterdammers was een autoluwe stad al jaren een langgekoesterde wens. Veilig kunnen fietsen langs de grachten. Schone lucht inademen. Een blokje om zonder voorbijrazende auto’s. GroenLinks was lange tijd de enige voorvechter van een stad die écht autoluw is. Waar fietsers en voetgangers voorrang en ruimte krijgen. Waar kinderen écht een frisse neus kunnen halen. Het tij is gekeerd. Inwoners en maatschappelijke organisaties omarmden onze ambitie massaal.

En we gaan voortvarend door. Want deze maatregelen zijn slechts het begin. De uitstoot van autoverkeer versterkt de klimaatcrisis en zorgt samen met geluidsoverlast en luchtvervuiling nog altijd voor ernstige gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden van duizenden Amsterdammers. Nog wekelijks raken inwoners zwaargewond na aanrijdingen met auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Elk dodelijk ongeval is er een te veel. We streven dus naar nul verkeersslachtoffers. Ook is de gemiddelde luchtkwaliteit in Amsterdam nog niet goed genoeg. We moeten vol inzetten op aantrekkelijk en toegankelijk fietsgebruik in de stad. 

Daarom leggen we meer fietsstraten aan, wat makkelijker wordt nu 30 km per uur de norm is en auto’s daadwerkelijk te gast zijn. Het inrichten van veilige fietspaden met weinig oponthoud zorgt ervoor dat de keuze voor de fiets sneller gemaakt wordt. We leggen goede verbindingen aan met het openbaar vervoer. Ook voor bezoekers aan de stad en forenzen is de fiets of elektrische fiets een goed alternatief voor de auto. GroenLinks stimuleert het gebruik van de fiets onder alle Amsterdammers, voor wie dit mogelijk is. We willen een leefbare, duurzame en gezonde stad. Ook steden als Barcelona en Parijs maakten de afgelopen tijd ruimte vrij voor fietsen, wandelen, voor groen en recreëren. Wij zijn heel trots dat wij onderdeel zijn van deze brede Europese beweging voor meer leefbare, gezonde en autoluwe steden.