Amsterdam in balans

Iedereen weet het: Amsterdam is de afgelopen jaren duurder en drukker geworden. Om de balans in de stad te bewaren nemen we meer grip op de vercommercialisering van de stad en de uitwassen van het toerisme.

Amsterdam is een prachtige stad en het is natuurlijk mooi dat mensen vanuit de hele wereld onze stad bezoeken. Toerisme hoort bij het internationale karakter van Amsterdam en dat moeten we blijven koesteren. De positieve kanten van het toerisme worden echter steeds meer overschaduwd door de negatieve effecten van eindeloze groei. Daarom is het belangrijk dat Amsterdam weer controle neemt op zichzelf.

Balans in de stad

De gemeente gaat monocultuur in toeristische straten tegen en zorgt voor een divers winkelaanbod. Een nieuwe middenstandscoörperatie ondersteunt kleine ondernemers in het handhaven van hun buurtfunctie.

Grip op toerisme

Er komen geen nieuwe hotels meer bij en we zetten een rem op de groei van hotelkamers. We verplaatsen de passenger terminal, verbieden touringscars in het stadscentrum en verhogen de toeristenbelasting. Ook werken we aan spreiding van het toerisme. Grote publiekstrekkers worden zoveel mogelijk buiten de ring gezet. De festivaldruk op bestaande parken wordt minder en we leggen een nieuw duurzaam festivalterrein aan.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en groen Amsterdam.

Doe mee