Wij geloven in solidariteit tussen arm en rijk, tussen ziek en gezond, tussen mensen die het zwaar hebben en mensen die het voor de wind gaat. In Amsterdam dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. We bieden opvang aan wie dat nodig heeft, ongeacht zijn of haar papieren.

Wij gaan de groeiende ongelijkheid keren. We investeren meer in het welzijnswerk om gezondheidsongelijkheid tegen te gaan. In Amsterdam worden gezinnen niet op straat gezet als ze een huurachterstand hebben. In Amsterdam gebruiken we geen stok om mensen uit een uitkering te krijgen, maar begeleiden we ze naar een baan. Zo krijgt iedereen in Amsterdam een eerlijke kans.