Als Nederland opwarmt, kookt Amsterdam over. De stad wordt warmer en droger, met soms juist extra harde regenbuien. Het tegengaan van klimaatverandering is bittere noodzaak om de stad leefbaar te houden. Om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde beperkt te houden moeten we met z’n allen de CO2-uitstoot verminderen. 

Keuzes durven maken

Als we dat aan de markt én de Nederlandse overheid over laten, gaat het veel en veel te langzaam. We moeten nu andere keuzes maken. Amsterdam kan en moet, als economische motor van Nederland, het voortouw nemen en laten zien dat een fossielvrije economie mogelijk is. Daarom gaan we ervoor zorgen dat Amsterdam in 2030 zijn CO2-uitstoot met 55% verminderd heeft. We willen een groene en gezonde stad voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

Om dat te bereiken, heeft GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck een ambitieuze routekaart gepresenteerd die verder gaat dan alle landelijke maatregelen. Deze laat zien hoe we de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging zetten, samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Er zijn al vele lokale initiatieven voor een duurzame en schone stad, en die zijn gebundeld inhet Amsterdams Klimaatakkoord. Je vindt in Routekaart Klimaatneutraal de een compleet overzicht van doelen en maatregelen voor de gebouwde omgeving, vervoer, elektriciteit, de haven en

Deze duurzame transitie levert meer banen op dan de fossiele industrie, zowel voor kenniswerkers als voor mensen die liever met hun handen werken.