We gaan extra ruimte creëren voor kleine en middelgrote instellingen die bijdragen aan het realiseren van een sterke, open, en inclusieve cultuurstad. Instellingen die nieuwe publieksgroepen aanspreken, die jongeren nieuwe kunstvormen laten ontdekken, en die een voortrekkersrol spelen in de vernieuwing van de cultuursector. We hebben, op advies van de Kunstraad, de Amsterdamse Basisinfrastructuur uitgebreid om meer instellingen te kunnen ondersteunen.

Kunst in elke wijk

Samen met de sector maken we Amsterdam tot een sterke, open, en inclusieve cultuurstad. We zetten ons in voor de groei van kunst en cultuur in de wijken, met meer aandacht voor lokale makers. Elk stadsdeel zou toegang moeten hebben tot kunst en cultuur die verbindt, inspireert, en vernieuwt. Dit is dan ook een topprioriteit van onze wethouder Touria Meliani. Lees hier wat ze schrijft over het belang van kunst voor álle Amsterdammers.

Amsterdam Light

Daarnaast werken we aan het verbreden van cultuureducatie en talentontwikkeling overal in de stad. We versterken de aanwezigheid van internationale kunst en cultuur. En we creëren meer ruimte voor experiment, innovatie en de nachtcultuur. Je kunt hier ons standpunt over het belang van innovatie in de cultuursector lezen. Lees hier ons standpunt over het behoud van de nachtcultuur.

Belang van inclusiviteit en representatie

Een instapeis voor het komende Kunstenplan is dat alle instellingen een actieplan voor diversiteit en inclusie moeten hebben.

“ De culturele sector moet een afspiegeling zijn van de stad. Het is nu meer dan ooit actueel en urgent dat we de samenstelling van de stad terugzien in het programma, het personeel, het publiek en de partners. ”
Touria Meliani Wethouder (Kunst en Cultuur)

Door inclusiviteit en representatie op te nemen in het Kunstenplan ontstaat een culturele en creatieve sector waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, beperking, leeftijd of economische status. Representatie is het uitgangspunt: zo wordt kunst en cultuur in Amsterdam een afspiegeling van de stad. Voor GroenLinks is inclusiviteit een kernwaarde. Lees hier hoe we optreden tegen racisme en discriminatie.