Wat hebben we al gedaan?

  • GroenLinks vindt het belangrijk dat studenten een plek kunnen vinden in Amsterdam. De afgelopen periode zetten we ons in voor goed onderhoud van woningen in studentencomplexen. We hebben ervoor gezorgd dat elke bewoner een individueel huurcontract krijgt, ook bij woningdelen zodat iedereen aanspraak kan maken op huurrechten.
  • GroenLinks pleit al jaren voor een actief metronetwerk in de nacht. We zijn blij dat hier steeds meer aandacht voor komt in het beleid van de gemeente. Zo begint er dit jaar een pilot met nachtmetro's. De Noord-Zuidlijn zou dan bijvoorbeeld de hele nacht lang blijven rijden.
  • De gemeente heeft een speciale Nachtvisie gelanceerd om de creatieve nachtcultuur te steunen en te versterken.

Wat willen we nu doen?

  • We zetten ons in voor meer toegankelijke en betaalbare studentenwoningen, onder andere door de huurprijzen te reguleren, beleggers en huisjesmelkers te weren en door te zorgen voor beter toezicht op de kwaliteit van studentenwoningen. 
  • We willen dat studentenverenigingen, net als andere maatschappelijke voorzieningen, ruimte krijgen in de stad. Bijvoorbeeld door tegen redelijke prijs panden te huren om vanuit te opereren. 
  • Een levendige nachtcultuur is belangrijk voor het studentenleven. Daarom blijven we pleiten voor een toegankelijk en betaalbaar OV-netwerk door de hele stad, ook in de nacht.
  • We vragen om meer aandacht voor de mentale gezondheid van de studenten vanuit onderwijsinstellingen in Amsterdam. Er moet actief ingecheckt worden en voorlichting gegeven worden. Ook studie- en studentenverenigingen spelen hierin een rol. De gemeente moet met verenigingen en onderwijsinstellingen in gesprek gaan om gesprekken over mentale gezondheid onder studenten op te starten en ervoor te zorgen dat studenten, indien nodig, op tijd professionele hulp kunnen krijgen.

Amsterdam is al heel lang een studentenstad en het studentenleven is een belangrijke factor voor de cultuur in onze stad. Maar de oplopende kamerprijzen en steeds duurder wordende studentenleven zorgt ervoor dat steeds minder jongeren het zich kunnen veroorloven om in Amsterdam te gaan studeren en zich in het studentenleven verder te ontwikkelen. 

We zijn blij dat GroenLinks landelijk zich samen met andere partijen tegen het leenstelsel heeft gekeerd, en dat studenten gratis een jaar langer mogen studeren bij studieachterstand. Dit is ook belangrijk omdat we zien dat de druk op studenten steeds hoger wordt, met ook mentale gezondheidsproblemen tot gevolg. Bijna 53% van de studenten kampt met burn-outklachten. Het leenstelsel, BSA's en natuurlijk de lockdown hebben dit alleen maar erger gemaakt. Met een basisbeurs wordt de druk om naast studeren ook nog veel te werken iets verlaagd. Maar ook de wachtlijsten in de GGZ moeten worden aangepakt en GroenLinks Amsterdam pleit voor meer aandacht voor de mentale gezondheid van de studenten vanuit onderwijsinstellingen in Amsterdam.