Wat hebben we al gedaan?

  • Amsterdam loopt met Routekaart Klimaatneutraal voor op de landelijke politiek om de CO2- uitstoot van de stad met 55% te verlagen in 2030.
  • Buurt voor buurt wordt Amsterdam aardgasvrij. In onder andere de Wildemanbuurt, Molenwijk en de K-Buurt is dit al begonnen. In tientallen andere buurten worden voorbereidingen getroffen.
  • Amsterdam telt inmiddels een half miljoen zonnepanelen die 60.000 huishoudens van schone stroom voorzien.
  • Om uit de coronacrisis te komen en de klimaatcrisis aan te pakken, hebben we geïnvesteerd in een banenplan voor 3800 nieuwe banen in lokale, duurzame energie.

Wat willen we nog doen?

  • De afgelopen periode is de gemeente door de hele stad begonnen met het aardgasvrij maken van woningen. De praktijk is weerbarstig, maar ook een goede leerschool. In 2040 is Amsterdam aardgasvrij.
  • We verdubbelen de hoeveelheid zonnepanelen in Amsterdam de komende vier jaar. Voor particulieren, kleine ondernemers, scholen en buurtcentra organiseert de gemeente collectieve inkoop- en monteeracties. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen, helpt de gemeente bij het verkrijgen van voorfinanciering
  • Windmolens zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatontwrichting, daar loopt de gemeente niet voor weg. Waar dat verantwoord kan, zet Amsterdam windmolens neer om minstens 50 megawatt extra windenergie op te wekken.
  • We richten een Energiebank op, die mensen helpt hun energierekening te betalen, waarbij tegelijkertijd met energiecoaches gewerkt wordt om het energieverbruik omlaag te brengen

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Tegelijk wordt steeds meer duidelijk wat het voor Amsterdam en zijn inwoners betekent om een klimaatneutrale stad te worden. Woningen gaan van het gas, vervoer wordt elektrisch, windmolens worden gebouwd en op de daken verschijnen zonnepanelen.

Het is allemaal nodig en dat gaan we merken in de stad, in onze directe leefomgeving en in ons huis. Des te belangrijker is het dat alle inwoners zeggenschap hebben over het pad naar een klimaatneutrale stad. Het einddoel is helder, maar hoe we daar komen is een zaak van ons allemaal. Een ding staat daarbij voor GroenLinks voorop: de lasten en lusten van het klimaatbeleid moeten eerlijk worden verdeeld.

Wij staan voor klimaatrechtvaardigheid. Natuurlijk gaat iedereen de transitie merken, net zoals iedereen met de gevolgen van de klimaatcrisis te maken krijgt. Maar niet iedereen wordt even hard getroffen door die gevolgen. En niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden om iets aan de klimaatcrisis te doen. Daarom zorgen we ervoor dat ook in het klimaatbeleid de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de grootste vervuilers als eerste aan de beurt zijn.

De woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens mogen niet stijgen als gevolg van de energietransitie. We helpen degenen die het hardst getroffen worden of die de minste armslag hebben. Daarom investeren we in omscholing voor nieuwe banen in schone energie en pakken we de energiekosten van de laagste inkomens aan door tochtige huizen het eerste te isoleren. Kortom: we verdelen de lusten en de lasten eerlijk. De aanpak van de klimaatcrisis en de energietransitie mogen er niet toe leiden dat de ongelijkheid in onze stad wordt vergroot.

Amsterdam wordt een aardgasvrije stad in 2040. We blijven forst investeren in een klimaatbestendige toekomst: we zijn in 2040 van aardgas af, investeren in wind- en zonne-energie, isoleren huizen en we voeren activistisch aandeelhouderschap over onze deelnemingen in de grote vervuilers zoals Schiphol en de haven, met speciale aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en fatsoenlijk werkgeverschap.