We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Amsterdam fossielvrij

Amsterdam wordt een aardgasvrije stad in 2030. Een gemeentelijk warmtebedrijf wordt opgericht om deze omslag mee te helpen maken. De Amsterdamse haven bouwt al haar steenkool en benzine activiteiten zo snel mogelijk af en richt zich voortaan op duurzame innovatieve bedrijven. Tot slot geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld. Uiterlijk in 2030 is de hele gemeentelijke organisatie klimaatneutraal.

De komende periode investeren we fors in hernieuwbare energie. In 2022 liggen er 1 miljoen zonnepanelen op de Amsterdamse daken. Ook hier geven we zelf het goede voorbeeld. Alle daken van gemeentepanden worden opgesteld voor energiecoörperaties. Daarnaast plaatsen we minstens 30 windmolen, ook als de provincie niet wil meewerken.

Amsterdam voert activistisch aandeelhouderschap over haar deelnemingen in bijvoorbeeld Schiphol, de haven en het Afval Energie Bedrijf. Zo komt er meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.