Nieuwe wijken worden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Met klimaatadaptief bouwen zorgen we voor minder wateroverlast, minder hittestress en minder schade door langdurige droogte.

Zo komen er wijken met veel ruimte voor groen, zoals op IJburg, de NDSM-werf en het voormalige Marineterrein. In de toekomstige wijk Haven-stad, ten noordwesten van het centrum, komt een compleet extra stadspark.

We beschermen het groen in de stad en haar bewoners tegen al te veel beton. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat binnentuinen volgebouwd worden. Dit is belangrijk voor woonplezier, maar ook om bij grote regenbuien water vertraagd te kunnen afvoeren om te voorkomen dat woningen onder water komen te staan en riolen overstromen. Ook willen we bouwoverlast voor Amsterdammers beperken. 

Gemeente Amsterdam werkt aan een Omgevingsvisie voor de stad van 2050: klimaatbestendig en klimaatneutraal, inclusief en betaalbaar, gezond en veilig. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en instellingen, voor meer eigenaarschap en zeggenschap in buurten, participatie en maatschappelijk initiatief.