De gemeenteraadsfractie wordt ondersteund door het fractiebureau van GroenLinks. Op het fractiebureau werken momenteel zes medewerkers.

De afdeling GroenLinks Amsterdam heeft ongeveer 4600 leden en wordt bestuurd door het federatiebestuur. Het federatiebestuur bestaat uit tien vrijwilligers.

GroenLinks Amsterdam organiseert verschillende activiteiten om Amsterdamse leden en sympathisanten de mogelijkheid te geven om mee te doen en mee te denken. Ga naar de pagina 'doe mee' voor meer informatie. 

STADSDELEN

GroenLinks is ook vertegenwoordigd in de stadsdeelcommissies van de zeven stadsdelen. De afdelingen kennen ieder hun eigen afdelingsbestuur. Ga naar de pagina's van de afdelingen voor meer informatie:

Amsterdam Centrum
Amsterdam Nieuw-West
Amsterdam Noord
Amsterdam Oost
Amsterdam West
Amsterdam Zuid
Amsterdam Zuidoost

Een kaart met de zeven stadsdelen van Amsterdam
Gemaakt door de gemeente Amsterdam