Digitalisering mag bijvoorbeeld niet leiden tot meer ongelijkheid tussen Amsterdammers. Daarom wil GroenLinks dat bij alle digitale dienstverlening inclusie voorop staat. Zo moet iedereen de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben en moeten we ervoor zorgen dat technologieën nooit discrimineren.

Daarnaast mag de digitalisering van de stad niet ten koste gaan van vrijheid van het individu en van de gemeenschap. Wij willen daarom dat de privacy van Amsterdammers zo veel mogelijk wordt gewaarborgd en er scherp toezicht wordt gehouden op dienstverlening waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.