De gemeentelijke monitor kijkt specifiek naar de situatie van LHBTIQ+ Amsterdammers. Samen met LHBTIQ+ inwoners en hun belangenorganisaties wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden ter verbetering van hun situatie. De organisaties krijgen ondersteuning in hun strijd tegen discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ Amsterdammers. Gemeentelijke instanties houden maximaal rekening met kinderen die opgroeien in meeroudergezinnen. Onderwijs- en zorginstellingen worden aangemoedigd dit ook te doen. We faciliteren veilige havens voor Amsterdammers die extra in de verdrukking zijn, zoals gekleurde transvrouwen, LHBTIQ+ vluchtelingen en queers uit religieuze en etnische minderheden.