Roze in Blauw

Ook in Amsterdam is geweld en discriminatie tegen LHBTIQ+’ers een realiteit. Daar moeten we fel tegen optreden. Om LHBTIQ+’ers te beschermen, is de zichtbaarheid en kracht van het LHBTI-politienetwerk Roze in Blauw van groot belang. Echter komt het team niet aan al hun taken toe door tekort aan menskracht bij de politie. Het bestaan en de slagkracht van Roze in Blauw moet gewaarborgd blijven. Daarom heeft ons raadslid Tirza de Fockert het college van B&W gevraagd afspraken te maken met het politiekorps, om zeker te stellen dat Roze in Blauw blijft bestaan met voldoende capaciteit.

Belangen van de queer community

GroenLinks blijft in gesprek met de queer community en hun belangenorganisaties. We kijken samen welke maatregelen nodig zijn om LHBTIQ+’ers te steunen in de strijd tegen discriminatie en geweld. We stimuleren de totstandkoming van het Regenbooghuis, een fysieke plek waar LHBTIQ+’ers kunnen netwerken, trainingen kunnen volgen, en informatie kunnen delen.

Queer Amsterdammers die extra in de verdrukking zijn hebben onze speciale aandacht. Gekleurde transvrouwen, queer vluchtelingen, en queers uit religieuze en etnische minderheden moeten zich net zo welkom en veilig voelen als ieder ander. Ook LHBTIQ+-ouderen verdienen aandacht. We stimuleren zorginstellingen en verzorgingstehuizen om rekening te houden met hun queer bewoners, en hen geaccepteerd, gezien en begrepen te doen voelen. Deze instellingen kunnen het keurmerk ‘Roze Loper’ halen.

Regenboogvlag

Regenboog Stembusakkoord en Roze Lieverdje

Voorafgaand aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen nam GroenLinks het initiatief voor een ‘Regenboog Stembusakkoord’ om de positie van LHBTIQ+-personen te verbeteren. We zetten ons in om dat opnieuw te doen. Ten slotte reikt GroenLinks Amsterdam elke twee jaar het Roze Lieverdje uit, een prijs voor Amsterdammers die zich op bijzondere wijze inzetten voor de emancipatie van LHBTIQ+’ers in onze stad.