Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht. Bij nieuwbouw is de verhouding tussen sociale huur, middenhuur/-koop en duurdere huur/koop 40-40-20. Er komt een gemeentelijk woningcoöperatie die zorgt voor meer betaalbare woonruimte voor kwetsbare groepen en lage en middeninkomens. Woningcorporaties gaan zich inspannen om met huurders te kijken of woningen nog passend zijn bij leeftijd, inkomen of gezinssamenstelling en versoepelen mogelijkheden om in eigen buurt te ruilen. Dwang is daarbij uitgesloten