Community Wealth Building staat voor een economie waarin het geld dat in een gebied verdiend wordt, zoveel mogelijk terugvloeit naar de bewoners van dat gebied. Via coöperaties, lokale ondernemers en via een eerlijke arbeidsmarkt.

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties in Zuidoost heeft GroenLinks Amsterdam gewerkt aan een initiatiefvoorstel om deze aanpak in Nederland toe te passen, te beginnen in Amsterdam Zuidoost. Dit voorstel hebben we samen met coalitiepartijen D66, PvdA en SP ingediend.

Lees alles over Community Wealth Building en ons voorstel👇

Meer waarde voor de wijk met Community Wealth Building

Niet veel mensen weten het, maar stadsdeel Zuidoost huisvest de rijkste plek van Nederland. In het gebied rondom de Johan Cruijff Arena worden per vierkante kilometer de meeste euro’s verdiend. Veel verdwijnt in de handen van anonieme aandeelhouders van de bedrijven, en vloeit daarmee direct weer weg uit het stadsdeel. Zo ontstaat er grote ongelijkheid is tussen grote, rijke bedrijven enerzijds en mensen met lage inkomens anderzijds. Dat kan en moet anders. 

Wij vertalen Community Wealth Building als Meer Waarde voor de Wijk, en vanuit de wijk. Het is een economische aanpak die ervoor kan zorgen dat het geld dat in een buurt, wijk of stadsdeel verdiend wordt ten goede komt aan de bewoners. Eerder werd dit al succesvol toegepast in steden in Engeland en de Verenigde Staten. De aanpak bestaat uit vijf voorwaarden die we hieronder kort toelichten:

1. Gedeeld eigenaarschap van de economie

Bewoners moeten eigenaar zijn van de welvaart die gecreëerd wordt in hun wijk. Lokale bedrijven, zeker in de vorm van coöperaties, zijn meer geneigd om lokale mensen aan te nemen en hun inkoop ter plekke te doen. Als medewerkers kunnen mee profiteren van het resultaat, werken mensen beter samen en wordt er beter geluisterd naar wat er op de werkvloer gebeurt. 

2. Geld moet lokaal werken

Om een bedrijf, coöperatie of initiatief tot bloei te brengen is geld nodig. Dat geld is er, als banken zich inzetten voor lokale economische ontwikkeling. Bijvoorbeeld via leningen aan ondernemers. Of in de vorm van een circulair investeringsfonds, waar grotere bedrijven en organisaties aan bijdragen. Dat geld kan gebruikt worden voor startersleningen en trainingen.

We willen eerlijk werk en een goed inkomen

3. Eerlijk werk en genoeg om van te kunnen leven

Eerlijk en inclusief werkgeverschap zorgt voor een rechtvaardige arbeidsmarkt. Door lokaal personeel te werven, met oog voor de ontwikkeling van de werknemer. Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties gestimuleerd worden om mensen aan te nemen uit gebieden waar werkloosheid relatief hoger ligt; bijvoorbeeld in een bepaalde wijk in de stad.  

4. Lokaal inkopen werkt

De beste manier van geld in de wijk houden is als bedrijven en organisaties (groot en klein) hun inkoop in de buurt doen. Bij inkoop en aanbestedingen is prijs nu nog vaak de bepalende factor, maar zaken als duurzaamheid en goede arbeidsvoorwaarden zouden doorslaggevend moeten zijn. 

5. Sociaal gebruik van grond en bezit

Grond en vastgoed moeten waar mogelijk worden ingezet om lokale welvaart te creëren. Meer zeggenschap en democratische controle van de bewoners over de grond en bepaald vastgoed, maakt het mogelijk om die grond in te zetten om lokale welvaart te creëren. Denk aan plekken waar mensen kunnen samenkomen, aan creatieve ruimtes of plekken voor jongeren.

Illustratie met een foto van Gauthier, Maartje, Boris en Simion terwijl ze in gesprek zijn. Op de voorgrond en de tekst: Community Wealth Building en Lokaal ondernemerschap

Wat gebeurt er al?

Veel bewoners, ondernemers, makers en informele organisaties vinden dat het economische systeem anders en beter moet, en zijn bezig met allerlei initiatieven en nieuwe verbanden. Ons raadslid Simion Blom ging voor onze podcastserie Amsterdam tegen Ongelijkheid in gesprek met een aantal van deze pioniers. Luister naar social innovator Maartje Bos die zich inzet voor lokaal geld als motor van een inclusieve economie, en naar ondernemers Boris Bukuru en Gauthier Mulala die werken aan een eerlijke koffieketen.

Voorbeeld van de samenvatting van het initiatiefvoorstel

Meld je aan voor de updates

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de updates over Community Wealth Building in Zuidoost. Je krijgt meteen de samenvatting van het initiatiefvoorstel in je mailbox, en we sturen je een mailtje zodra er meer bekend is over evenementen of ontwikkeling rondom het voorstel.

Vragen of opmerkingen over Community Wealth Building? Laat het ons ook weten via onderstaand formulier.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.