De arbeidsmarktpositie van jongeren was vóór de coronacrisis al precair. Zij werken vaker in flexcontracten voor een beperkt aantal uur, waardoor ze als eerste op straat zijn als het even tegenzit. Ook kunnen ze slechts in beperkte mate een beroep doen op het vangnet van de sociale zekerheid, zoals de WW.

Door de lockdown is de werkloosheid onder jongeren nog verder omhoog geschoten. Sectoren waarin veel jongeren werken, zoals de horeca, zijn hard geraakt. Waar het percentage werkloze jongeren in 2019 nog op 6,5 lag, is dat voor de eerste drie kwartalen van 2020 al 8,5.

Kwetsbare groepen het hardst geraakt

Vooral jongeren die het al moeilijk hadden op de arbeidsmarkt zijn hard geraakt. Dit geldt voor praktisch en middelbaar opgeleide jongeren, en jongeren met een migratieachtergrond. Met name nu in de crisis krijgen ze vaak te maken met verdringing, als hoger opgeleiden die zelf niet aan werk kunnen komen genoegen nemen met banen die anders naar middelbaar opgeleiden zouden gaan.

Relatief veel biculturele jongeren zijn werkloos, onder andere door discriminatie op de arbeidsmarkt. Voor jongeren zonder migratieachtergrond ging 4% van de banen verloren tussen februari en juni, terwijl dit voor jongeren met migratieachtergrond wel 9% was. Dit moet stoppen. Bedrijven, werkgevers en uitzendbureaus die zich schuldig maken aan discriminatie moeten keihard worden aangepakt. Lees meer over hoe wij opstaan tegen racisme en discriminatie.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Hoe langer jongeren zonder werk zitten, hoe lastiger het is om ze weer aan de bak te krijgen. Het kost jaren om een slechte start in te lopen. De aanpak van jeugdwerkloosheid staat daarom hoog op het prioriteitenlijstje van het stadsbestuur. Onze GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) is een Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart, met maatregelen die meer jongeren aan het werk moeten krijgen. Voor dit plan is 4 miljoen extra uitgetrokken, bovenop het reguliere budget van 8 miljoen euro. Lees hier meer over het actieplan van wethouder Groot Wassink.

“ Het kost jaren om een slechte start op de arbeidsmarkt in te lopen. We moeten alles op alles zetten om dit te voorkomen, en daarom zetten we vol in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. ”
Rutger Groot Wassink Wethouder (Sociale Zaken)

Individuele begeleiding, jongerenwerk en startersbeurzen

Onderdeel van de aanpak is dat er samen met de jongere een op maat gesneden, individueel plan wordt gemaakt om diegene aan werk te helpen, gebaseerd op diens persoonlijke situatie en begeleidingsbehoefte. Daarnaast worden jobhunters ingezet, die actief werkgevers benaderen om baanmogelijkheden. De Werkbrigade wordt meer op jongeren gericht. Ook komen er startersbeurzen voor jongeren, waardoor ze makkelijker een tijdje in het bedrijfsleven ervaring kunnen opdoen, en wordt er via een werkgelegenheidsprogramma speciaal werk voor jongeren gecreëerd. Ten slotte maakt de gemeente afspraken met bedrijven om leerwerktrajecten en stageplaatsen aan te bieden.

Schulden van jongeren kwijtgescholden

Om jongeren echt te helpen in het vinden van een baan, moeten belemmeringen zoals dakloosheid, schulden of andere bronnen van stress worden weggenomen. Daarom heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat schulden van jongeren worden kwijtgescholden. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan, en er een generatie verloren gaat. Het is van groot belang dat we hen blijvend perspectief op de arbeidsmarkt bieden.