GroenLinks blijft zich inzetten om Amsterdammers aan een baan te helpen. Door banenplannen willen we duizenden mensen aan werk helpen. Daarbij zoeken we de samenwerking met werkgevers actief op. Zo is in Zuidoost een samenwerking gestart met ruim dertig werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke initiatieven waardoor 250 Amsterdammers binnen één jaar werk hebben gevonden. De inzet is vooral een succes door de betrokkenheid van mensen uit de wijk zelf.

Door een samenwerking met Schiphol hebben 750 mensen werk gevonden. Het gaat vooral om banen in de schoonmaak, retail, horeca, beveiliging en logistiek. Op initiatief van GroenLinks wordt er ook met het MKB een banenplan uitgewerkt. Zo worden kleine ondernemers ondersteund bij het vinden van werknemers.

Foto van werknemers op Schiphol die vracht aan vervoeren zijn naar een vliegtuig

Regionaal Werkcentrum

Op korte termijn werken we aan het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen die hun baan verliezen in bijvoorbeeld de horeca, snel aan de slag in sectoren waar men staat te springen om werknemers, zoals de zorg en de logistiek. GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink heeft samen met uitkeringsinstantie UWV en andere gemeenten een Regionaal Werkcentrum opgericht. Hier kunnen bedrijven en mensen die werk zoeken elkaar sneller en makkelijker vinden.

Werkbrigade en buurtbanen

Amsterdam kent de Werkbrigade, waarbij mensen vanuit de uitkering aan het werk kunnen voor de gemeente. Dit is meestal werk in de openbare ruimte, waarbij belangrijk werk wordt verzet waardoor buurten groen en leefbaar blijven. Daarnaast is het onder wethouder Rutger Groot Wassink ook een belangrijke doorstroom naar regulier werk geworden.

GroenLinks stelt samen met de PvdA voor om voor de Werkbrigade ook zogenaamde buurtbanen beschikbaar te maken, zodat mensen een betaalde baan krijgen voor het belangrijke sociale werk dat ze doen in hun wijk of buurt. Ook hier is de inzet dat mensen ervaring opdoen om door te kunnen stromen naar regulier werk, met name in de zorg.

Bijverdienen in de bijstand

Onze wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) zet zich in voor mensen die al langer in de bijstand zitten of een arbeidsbeperking hebben en graag aan het werk willen. Sinds 2018 wordt geëxperimenteerd met bijverdienen in de bijstand. Deelnemers blijken ruim twee keer vaker dan de controlegroep werk te vinden. GroenLinks wil daarom dat bijverdienen in de bijstand makkelijker moet worden gemaakt.

We zetten ons ook in voor mensen met een arbeidsbeperking. Die komen vaak moeilijker aan een baan, en hun arbeidsmarktpositie staat onder druk door de coronacrisis. Daarom heeft wethouder Rutger Groot Wassink samen met de Vrije Universiteit 163 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Man werkt in werkplaats met circkelzaag

Green New Deal

In opdracht van GroenLinks komt er een zogenaamde Green New Deal in Amsterdam. Het houdt in dat we de energietransitie die nodig is om ons klimaat te redden, inzetten om meer banen te creëren voor Amsterdammers. Mensen die door de energietransitie hun baan dreigen te verliezen, worden naar nieuw en duurzaam werk begeleid. Nu al worden bijstandsgerechtigden opgeleid of omgeschoold tot zonnepaneelmonteuren. De Green New Deal staat voor duurzame en publieke investeringen in een sterke lokale economie, waar mensen werk vinden tegen een eerlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer.

Vluchtelingen naar werk begeleiden

Amsterdam heeft een specifieke aanpak om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te ondersteunen bij het vinden van werk, een opleiding of een andere vorm van participatie. Daarbij is speciale aandacht voor bijvoorbeeld vrouwelijke statushouders. De resultaten van deze Amsterdamse aanpak zijn boven verwachting goed, zo stromen er meer mensen duurzaam uit de bijstand dan verwacht.

 

Kansengelijkheid

Discriminatie op de arbeidsmarkt speelt nog steeds. Met name biculturele jongeren komen hierdoor moeilijker aan werk. Dit moet met harde hand worden bestreden. We helpen ondernemers om een voorgeschreven werkwijze te hanteren bij hun selectieproces, om discriminatie te voorkomen. Zo werkt de gemeente samen met Amsterdamse ondernemers aan een arbeidsmarkt waar iedereen meetelt. Tegen discriminatie door werkgevers wordt hard opgetreden. Lees hier meer over hoe we discriminatie aanpakken, op de arbeidsmarkt en daarbuiten.

We maken ons hard voor banen voor Amsterdammers.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Werkloosheid onder jongeren is een groot probleem. Om dit tegen te gaan is wethouder Rutger Groot Wassink een Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart. Door individuele begeleiding, het kwijtschelden van schulden, samenwerkingen met bedrijven, en meer, helpen we jongeren aan een baan.