Nieuwbouw

Amsterdam staat voor forse uitdagingen als het aankomt op betaalbaar wonen voor iedereen. Daarom moeten we nieuwe woningen bijbouwen. Tegelijk mogen we het oog op voldoende groen niet verliezen.

 

De komende 10 jaar komen er 75.000 extra woningen bij, waarvan minimaal 10.000 voor studenten en werkende jongeren. Er wordt niet in de hoofdgroenstructuur gebouwd. Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht. Bij nieuwbouw is de verhouding tussen sociale huur, middenhuur/-koop en duurdere huur/koop 40-40-20. We kiezen voor verdichting en hoogbouw, maar zoeken daarbij nadrukkelijk een balans tussen voldoende nieuwe woningen en een aantrekkelijke, groene leefomgeving die ontmoeting en sociale cohesie bevordert.