Nieuwbouw

De groei van Amsterdam vraagt om meer woningen. Vooral voor jongeren en gezinnen.

Het is mogelijk om dit te bereiken door bestaande gebouwen slimmer te gebruiken. Waar gebouwd kan worden, kan dit ten koste van bedrijventerreinen. Zo komen er meer woningen, zonder dat dit ten koste gaat van de openbare ruimte.

Het herbestemmen van kantoorpanden naar woningen is lastig, doordat kantoorpanden op de markt nu eenmaal altijd meer opbrachten. Inmiddels zijn veel kantoren onverhuurbaar en wordt het voor eigenaren aantrekkelijker om akkoord te gaan met herbestemming.