Nieuws

Red het groen: bouw het Beatrixpark niet vol

In de raadsvergadering van 15 februari j.l. heeft GroenLinks, samen met Partij voor de Dieren, CDA en PvdA, geprobeerd een deel van de geplande bebouwing in het Beatrixpark tegen te houden. Het college van B&W, bestaande uit D66, SP en VVD, is van plan om op drie kavels in het Beatrixpark bebouwing toe te staan.

Lees verder

Bewoners en lokale democratie genegeerd bij evenementenbeleid

Bewoners zijn boos over het aangekondigde aantal evenementen in het Westerpark. Door ingrijpen van het stadsbestuur in afspraken die stadsdelen met bewoners en evenementenorganisatoren maakten, wordt de overlast meer in plaats van minder. Bewoners voelen zich genegeerd. Dat is terecht want dat is precies wat de centrale stad deed. 

Lees verder

Red het Amsterdams veenlandschap

Het veenweidegebied boven Amsterdam is belangrijk, maar staat onder grote druk. De verwachting is dat de helft van ons veen binnen een eeuw is verdwenen. Bij dat proces komt enorm veel CO2 vrij, en het gaat ten koste van weidevogels en biodiversiteit. Daarom nam de gemeenteraad een voorstel van GroenLinks aan om het veen te redden. Raadslid Jasper Groen: “De veenweiden van Amsterdam stoten zoveel CO2 uit dat je tien windmolens nodig hebt om dat te compenseren. Daar gaan we nu iets aan doen.”

Lees verder

Amsterdam neemt ambitieus klimaatinitiatief aan

Deze middag nam de Amsterdamse gemeenteraad het ambitieuze klimaatinitiatief van GroenLinks, PvdA en PvdD aan. Met het initiatief worden de klimaatdoelstellingen voor Amsterdam verder aangescherpt. Om te controleren of de doelstelling ook gehaald worden komen er vijfjarige klimaatplannen en een jaarlijkse klimaatbegroting. GroenLinks raadslid Jasper Groen: “Met het klimaatinitiatief kiest Amsterdam voor een ambitieuzere doelstelling dan het kabinet. Zo kunnen we de vanuit de hoofdstad de broodnodige omwenteling naar een duurzame economie versnellen.”

Lees verder

Stichting Maruf wint het Roze Lieverdje

Stichting Maruf, het platform voor queer moslims, is de winnaar van het Roze Lieverdje 2018. GroenLinks Tweede Kamerlid Nevin Özütok overhandigde de prijs tijdens het Roze Lieverdjegala. Het Roze Lieverdje wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor LHBTI+ emancipatie in Amsterdam. GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink: “Zolang er nog geweld of discriminatie tegen LHBTI+’ers bestaat moeten we mensen die voor hun positieverbetering opkomen een hart onder de riem steken. Met deze prijs willen we mensen of organisaties die zich hiervoor inzetten, feestelijk in het zonnetje zetten.”

Lees verder

GroenLinks en D66 Amsterdam willen spoeddebat over gekozen burgemeester

GroenLinks en D66 Amsterdam vragen een spoeddebat aan over het maatschappelijk initiatief om de zeggenschap van Amsterdammers bij de benoeming van een nieuwe burgemeester te vergroten. In korte tijd kreeg de petitie “Kies de burgemeester” genoeg handtekeningen voor een behandeling in de gemeenteraad. GroenLinks en D66 staan positief tegenover het initiatief, en willen graag zo snel mogelijk met het stadsbestuur en de initiatiefnemers in overleg om door te praten over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan. GroenLinks lijsttrekker Rutger Groot Wassink:  “Ik vindt elk initiatief dat burgers meer invloed geeft op dit soort benoemingen te prijzen. En het is fantastisch dat dit initiatief in zo’n korte tijd door veel Amsterdammers is ondersteund. Maar mogelijk zitten er juridische haken en ogen aan. Daarom is het belangrijk voor de stad en de initiatiefnemers om snel scherp te hebben wat wel en niet kan.”

Lees verder