Nieuws

Amsterdam pakt wateroverlast door bouwwoede aan

Werkzaamheden aan waterhuishouding op straat

De gemeente komt met gebiedsgerichte plannen om de stad te beschermen tegen grondwateroverlast. Door de bouwwoede en oververhitte woningmarkt wordt in veel bestaande huizen een kelder eventueel met uitbouw gebouwd. Uit onderzoek blijkt dat dit kan leiden tot grote wateroverlast of juist het uitdrogen van funderingen van oude panden.

Lees verder

Van buurtwerk naar betaald werk: we willen extra buurtbanen in Amsterdam

Raadslid Lene Grooten

De binding in de buurt versterken en bewoners zonder baan de kans geven zich te ontwikkelen, met zo meer uitzicht op een reguliere baan. Dat is het idee van de fracties van GroenLinks en de PvdA bij de introductie van 25 extra buurtbanen in de stad. Om dit te bereiken dienen de partijen in de gemeenteraad vandaag een initiatiefvoorstel in, “Van buurtwerk naar betaald werk”.

 

Lees verder

GroenLinks wil een kennisfonds wooncoöperaties

Bewoners die een nieuwe wooncoöperatie op willen richten lopen vaak tegen dezelfde vragen op. Om meer mensen toegang te geven tot de juiste kennis om een succesvolle coöperatie op te richten wil GroenLinks Amsterdam een ‘kennisfonds’. Wooncoöperaties committeren zich daarmee aan het leveren van kennis voor een volgende groep oprichters. Zo krijgen nieuwe initiatieven toegang tot waardevol advies en blijven opgedane lessen en ervaringen behouden.

Lees verder

Wereldvluchtelingendag 2020: Laat jouw stem horen tegen onrecht

Het thema van Wereldvluchtelingendag 2020 is 'Every Action counts', elke actie telt. Via Zoom spraken we met Saied, die lid is van de GroenLinks Vluchtelingenwerkgroep. Vier jaar geleden kwam hij uit Egypte naar Nederland, als vluchteling. We vroegen aan Saied wat deze dag, en het motto van dit jaar, voor hem betekenen.

Lees verder