Nieuws

Lene blogt: Jaag kunstenaars de stad niet uit met rigide vastgoedbeleid

De afgelopen tijd heeft GroenLinks meerdere signalen ontvangen van kunstenaars die een atelier huren van de gemeente en plots een stuk meer moeten betalen. Zo worden veel huurcontracten vernieuwd en stijgen de huurprijzen flink. Dit omdat dit college het onzalige uitgangspunt blijft gebruiken dat alle huren ‘kostendekkend’ moeten zijn. Wat GroenLinks betreft moet de gemeente ophouden met kunstenaars de stad uit te jagen door plotselinge en onbetaalbare hoge kosten.

Lees verder

DRIFT: CO2-neutrale wijken

DRIFT staat voor ‘Dutch Research Institute for Transitions’ en is een onderzoeksinstituut dat gelieerd is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ilonka Marselis werkt binnen DRIFT aan het onderzoeksproject ‘Amsterdam Builds a Coalition’. Ze wil ontdekken hoe je een CO2-neutrale wijk kan maken in Amsterdam, in samenwerking met en in bezit van de bewoners.

Lees verder

Groen blogt

Alle Amsterdammers verdienen een duurzame stad met schone lucht en veel groen. Hiervoor zet ons raadslid duurzaamheid Jasper Groen zich dagelijks in. Vergroening gebeurt echter niet alleen in de gemeenteraad, maar juist bij uitstek daarbuiten. In Amsterdam zijn er talloze mensen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en groen. Deze zomer bezoekt Jasper hen om te onderzoeken wat voor ideeën en suggesties zij hebben voor onze hoofdstad. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe blog.

Lees verder

Amsterdam faalt bij vergroening sociale huur, actieplan zonnepanelen nodig

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de bizar lage realisatie van zonnepanelen op corporatiewoningen. Uit de Monitor Samenwerkingsafspraken blijkt dat er slechts 0,5 megawatt aan zonnepanelen is geïnstalleerd in 2016. De doelstelling voor 2016-2020 is 80 megawatt. Om deze doelstelling te halen roept GroenLinks op om onmiddellijk met een versnellingsplan voor zon op corporatiewoningen te komen.

Lees verder

LENS Energie

Christiaan Brester is de uitvinder van Herman de Zonnestroomverdeler, een belangrijke doorbraak voor zonnepanelen op gestapelde bouw waarmee hij o.a. de Herman Wijffels innovatieprijs 2013 won. Hij stond in 2015 op plaats 53 in de ‘Duurzame top 100’ van dagblad Trouw en verschillende van zijn medewerkers stonden in de Duurzame Jongeren top 100. Met zijn bedrijf 'LENS energie' ontwikkelt hij duurzaamheidsprojecten voor met name de huursector. Hij lobbyt druk in de Tweede Kamer, onder andere om onzekerheden rond salderen weg te nemen. Genoeg reden om eens op bezoek te gaan.

Lees verder

GroenLinks Amsterdam: Geef kunstenaars eerlijk inkomen

GroenLinks Amsterdam krijgt steeds meer signalen dat mensen die in de kunstsector werken alsmaar verder in het nauw gedreven worden door veel te lage vergoedingen. Met een nieuw initiatiefvoorstel wil de partij hier een einde aan maken. Duo-raadslid Lene Grooten: “Door bezuinigingen werkt men te hard voor te weinig geld. Wij willen een eerlijk inkomen voor iedereen in de kunst.”

Lees verder