Veel Amsterdammers maken zich zorgen over vrienden of familie in zowel Israël als Gaza en de andere bezette Palestijnse gebieden. Amsterdam heeft daarom ook een verantwoordelijkheid naar haar gemeenschappen om zich uit te spreken over dit conflict en naast haar inwoners te staan in de oproep voor vrede.

Het is van het allergrootste belang om uit te blijven gaan van de basisprincipes van humanitaire waarden: gelijke mensenrechten, recht op veiligheid en vrijwaring van angst en gebrek. Voor iedereen ongeacht nationaliteit, etniciteit, geloof of herkomst. Want universele mensenrechten gelden voor eenieder.

Vanuit de internationale gemeenschap moet er - met Nederland voorop - worden ingezet op de-escalatie. Het internationaal humanitair recht is daarin leidend voor ons. Internationale organisaties zoals Amnesty InternationalArtsen zonder grenzen en de Verenigde Naties hebben opgeroepen tot een humanitair staakt-het-vuren. Wij vinden het van belang om ons hierbij aan te sluiten.

Daarom hebben wij samen met de PvdA, D66, Volt, PvdD, SP, DENK en de Lijst Ahmadi-Veldhuyzen het college vandaag opgeroepen zich aan te sluiten bij de internationale oproep voor een humanitair staakt-het-vuren. Eerder vroegen andere Europese steden zoals Brussel en Londen hier ook al om.

Wat we willen:

1.   Een humanitair staakt het vuren in Israël en Gaza
2.   Vrijlating van gijzelaars
3.   Opstarten van een duurzaam vredesproces