Het Jeltje de Bosch Kemperpad in West heeft een strook met allerlei sport-en spelvoorzieningen: een zandbak, klimboom, twee jeu-de-boules banen, een pingpongtafel en daarbij een voetbalkooi van 200 m2 die in 2014 bij een herinrichting is vergroot en nu op slechts 5 meter van de gevel van woningen staat. Al jaren spelen er problemen vanwege geluidsoverlast vanwege deze strook. Portefeuillehouder Ester Fabriek (PvdA) heeft een plan opgesteld om deze problemen op te lossen. GroenLinks steunt haar plan en heeft nog enkele aanvullingen op het plan geadviseerd. Dit advies werd mede ingediend door PvdA, BIJ1, Partij van de Ouderen en De Groenen Basis Piraten.

Het strookje is een gezellige plek en veel mensen hebben er plezier van. Waarom wil de gemeente dat aanpassen?

Al jarenlang doen buurtbewoners veel meldingen van grote geluidsoverlast en vaak komt dat omdat er zoveel verschillende dingen gebeuren in het parkje. Borrelende mensen, studenten, knallende voetballen op de doelpalen en natuurlijk het überhaupt al hoge omgevingsgeluid van verbouwingen, verkeer, blaffende honden etc. Het strookje heeft ook steeds meer een aantrekkende werking voor de rest van de stad. Uit een Wob-verzoek van de groep bewoners met overlast, direct woonachtig aan de strook, bleek dat hun overlastmeldingen jarenlang niet serieus zijn genomen en werden genegeerd door het stadsdeel. Daarop kwam de gemeente in actie en nam het gerenommeerde geluidsbureau Peutz in de arm om metingen te doen. Na onderzoek bleek inderdaad onomstotelijk sprake te zijn van een speciaal akoestisch effect: de geluiden weerkaatsen erg ongelukkig en komen ver boven een acceptabel geluidsniveau uit. Geluidsoverlast in die mate is een ernstig gezondheidsrisico en dus is de gemeente verplicht om in te grijpen. De jurist van de gemeente bevestigt dit ook.

Er zijn toch andere manieren om de geluidsoverlast te beperken? Waarom nemen we niet andere maatregelen en laten we de kinderen lekker voetballen?

Uiteraard zijn de effecten van allerlei andere maatregelen onderzocht. Van vergroening met groenwallen, heggen, zachte ondergrond, draaien en verplaatsen van voetbalkooi, fonteinen, extra isolatie van gevels, ramen en zo meer. Helaas is de conclusie dat zelfs als je al die maatregelen zou nemen, maar niets aan de voetbalkooi doet, hiermee geen acceptabel geluidsniveau wordt bereikt. 

Waarom heeft het bestuur voorgesteld om de voetbalkooi te halveren? Een kleine kooi produceert toch net zoveel lawaai?

En zo wordt uiteindelijk de olifant in de kamer: de voetbalkooi, toch onderwerp van gesprek. Ook daar moet echt iets aan gebeuren, aanvullend op de andere maatregelen. Weghalen zou natuurlijk de grootste geluidsreductie opleveren, maar vanwege de wens van de kinderen in de buurt wordt gekozen voor een halvering, samen met een sluiting in de avond en nacht. Het doel is dat alle maatregelen bij elkaar voor net voldoende geluidsreductie zorgen.

 Waarom is voor dit formaat gekozen?

De gemeente heeft met beide partijen, ouders met voetballende kinderen en de mensen met geluidsoverlast, uitvoerig gesproken. De mensen met geluidsoverlast deden een stap naar voren en stelden voor om de kooi niet te verwijderen, maar te verkleinen naar een afmeting van 6 bij 12 m. De groep gebruikers stelde ook een verkleining naar 7 bij 18 m voor. De portefeuillehouder heeft gekozen voor de middenweg: 7 bij 14 m. Volgens de gemeente is dat dan nog een prima formaat kooi om in te voetballen en wordt tegelijkertijd voorkomen dat er met grote groepen tegelijk in de kooi wordt gespeeld. GroenLinks kan deze redenering goed volgen.

Welke aanvullende adviezen heeft de stadsdeelcommissie gegeven?

Om ook weer extra ruimte voor de kinderen te maken heeft GroenLinks voorgesteld een van de twee jeu-de-boules banen te verwijderen en te vervangen door iets groens, zoals moestuinbakken met duikelrekjes. In ons advies schreven we: “Zodat ook niet-graag voetballende kinderen hier een mooie en nuttige bezigheid vinden, alsmede de buurtbewoners die graag met hun handen in het groen werken en elkaar plezierig daarbij kunnen ontmoeten”. Op de strook blijft dus nog een jeu-de-boule baan over, alle andere speelmogelijkheden blijven intact en de voetbalkooi blijft staan.

Hoeveel mensen hebben er eigenlijk geluidsoverlast en als het er heel weinig zijn, is het dan wel eerlijk dat de kinderen daar de dupe van worden?

We willen en moeten er voor alle burgers zijn als overheid. Ook dus voor de groep die zich minder luid laat horen. De gemeente moet zorgen voor een goed woonklimaat en ook de gezondheid van haar inwoners beschermen. GroenLinks heeft de afgelopen jaren uitvoerig met zowel bewoners met geluidhinder als gebruikers gesproken. De overlast is van dien aard dat we geen andere keuze hebben dan iets te doen aan de inrichting van de strook, ook vanuit juridisch oogpunt. Daarbij gaat het dus nadrukkelijk niet om ‘de meeste stemmen gelden’ maar om wat je als overheid behoort te doen.